Author:
Andres Tennus

Tartu Ülikooli magistriõppe võõrkeelsetele erialadele saab kandideerida 15. märtsini ja eestikeelsetele erialadele 28. juunini

SAIS-is saab esitada avaldusi Tartu Ülikooli võõrkeelsesse magistriõppesse astumiseks 15. märtsini ja eestikeelsesse magistriõppesse astumiseks 28. juunini. Võõrkeelsesse esimese astme õppesse kestab vastuvõtt 15. aprillini.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk toob selleaastase vastuvõtu ühe keskse teemana välja õpetajakoolituse. „Plaanime koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga avada õpetajakoolituses ligikaudu 300 lisaõppekohta, neist 120 magistriõppes. Kuigi läbirääkimised täpsete tingimuste üle on ministeeriumiga veel pooleli, siis julgustan kõiki õpetajakarjääri peale mõtlema. Eestikeelsele õppele üleminek on Eesti haridussüsteemis suur ja oluline muutus ning ülikool soovib olla selles protsessis riigile hea koostööpartner.“

Sel aastal saavad Tartu Ülikooli magistriõppesse astujad valida 77 õppekava vahel, neist 49 on eestikeelsed ja 28 võõrkeelsed. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse asemel avas ülikool uue keeleteaduse õppekava, kus saab spetsialiseeruda ühele kolmest suunast: keeleteadus ja eesti keel, fennougristika ja arvutilingvistika. Õppima on oodatud nii filoloogid kui ka muu eriala lõpetanud keeleteaduse huvilised. Loodud on ka uus ingliskeelne digiühiskonna juhtimise õppekava, mille sihtrühm on välisriikide tippspetsialistid, kes soovivad õppida Eesti kogemusest avalike teenuste digitaliseerimisel ja sellega seotud tehnoloogiasektori arendamisel.

Lisaks magistriõppele on alanud vastuvõtt kõrghariduse esimese astme kolme ingliskeelse õppekava alusel: need on arstiteadus, ettevõttemajandus ning loodusteadused ja tehnoloogia.

Võõrkeelsesse magistriõppesse kandideerimine kestab 15. märtsini, eestikeelsesse magistriõppesse kandideerimine 28. juunini. Võõrkeelsesse esimese astme õppesse astumiseks saab avaldusi esitada 15. aprillini. Vastuvõtutingimused on Tartu Ülikoolis õppekavati erinevad. Täpne teave on iga õppekava kirjelduse juures sisseastumisveebis.

Ühe õppeastme kohta saab iga kandidaat esitada kuni kaks avaldust – nende hulka loetakse nii eesti- kui ka võõrkeelsesse õppesse astumise avaldused ning nii Tartusse kui ka kolledžitesse või kultuuriakadeemiasse kandideerimise avaldused.

#studies
Delta karjääripäev

Students invited to Delta Career Day

#admissions
Open Doors Day

RECORDING: Open Doors Day 2023 on 1 March

#admissions
MSI mathematics statistics

Call for Applications: Actuarial and Financial Engineering