Eesti matemaatika ja statistika doktorikool

Projekt on kavandatud doktoriõppe arendamiseks loodus- ja täppisteaduste valdkonnas matemaatika ja statistika õppesuunal.

Doktorikooli põhieesmärgiks on edendada rahvusvahelisel tipptasemel teadlaste ja spetsialistide ettevalmistust matemaatika, rakendusmatemaatika ja matemaatilise statistika alal, et tagada teaduspõhise Eesti arenguks vajalik potentsiaal selles valdkonnas nii kõrghariduse, teadustegevuse kui ka tootmise jaoks. 

#research #for society

Doctoral defence: Mohammed Mainul Hossain “Numerical analysis of vibrations of nanobeams”

Doctoral defence: Mohammed Mainul Hossain “Numerical analysis of vibrations of nanobeams”
21.07.2022
#research #for society

Doctoral defence: Andre Ostrak “Diameter two properties in spaces of Lipschitz functions”

Doctoral defence: Andre Ostrak "Diameter two properties in spaces of Lipschitz functions“
21.07.2022
#research #for society

Doctoral defence: Kristo Väljako "On the Morita equivalence of idempotent rings and monomorphisms of firm bimodules“

Doctoral defence: Kristo Väljako "On the Morita equivalence of idempotent rings and monomorphisms of firm bimodules“
21.07.2022