Andmeanalüüs

 

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut pakub võimalust läbida andmeanalüüsi mikrokraadi moodulit, mis kuulub matemaatilise statistika bakalaureuseõppe programmi. Õpe toimub ühe õppeaasta jooksul eesti keeles.

Toimumise aeg: 30.08.2021 - 28.08.2022

Maht: 624 akadeemilist tundi (24 EAP), kuid minimaalset läbitud kursuste mahtu ei ole fikseeritud.

Eesmärk: Anda teadmised, oskused ja vahendid andmete analüüsimiseks.

Sihtrühm: Isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi andmete analüüsi vallas. Positiivsetele tulemustele sooritatud aineid on võimalik tasemeõppes õppides VÕTA korras üle kanda.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud õppija:

  • omab terviklikku ettekujutust andmete statistilise analüüsi läbiviimisest;
  • oskab analüüsi põhjal järeldusi teha;
  • oskab valida probleemist ja andmetest lähtuvalt sobiva lahendusmeetodi ja oskab valikut põhjendada;
  • oskab valida tulemuste visualiseerimiseks sobiva lahenduse ja seda põhjendada.

Õppeained

Registreerumistähtaeg: 23.08.2021

Registreeru siin!

#kooliõpilasele #täiendusõpe
Neiu, vihik, laud

Tartu Ülikoolis algab kitsa matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

#kooliõpilasele #täiendusõpe
Neiu, vihik, laud

Tartu Ülikoolis algab matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

#täiendusõpe
Inge Joonas

Mikrokraadiprogramm viib mugavustsoonist välja