Skip to main content

Diskreetne matemaatika

Tule võta osa Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi diskreetse matemaatika täiendusõppeprogrammist, mis toimub eesti keeles ning kestab ühe õppeaasta.

Toimumise aeg: 30.08.2021 - 28.08.2022

Maht: 624 akadeemilist tundi (24 EAP), kuid minimaalset läbitud kursuste mahtu ei ole fikseeritud.

Eesmärk: Anda teadmisi ja oskusi matemaatilise loogika, graafiteooria, algebra ja arvuteooria alal.

Sihtrühm: Isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi diskreetse matemaatika ja algebra alal. Positiivsetele tulemustele sooritatud aineid on võimalik tasemeõppes õppides VÕTA korras üle kanda. Kogu mooduli sooritamise korral on võimalik kandideerida matemaatika ja statistika instituudi bakalaureuseõppe vabale õppekohale 2. semestril (väljaspool üldkonkurssi).

Õpiväljundid

Omandatakse järgmised neli õpiväljundit:

  1. Aines „Matemaatiline maailmapilt” antakse esmased teadmised kaasaegse matemaatika üldistest mõistetest (hulk, seosed, lausearvutuse põhimõisted) ning omandatakse nende kasutamiseks erinevad tõestamisviisid.
  2. Aines „Algebra I” vaadeldakse põhilisi algebralisi struktuure ja põhikonstruktsioone nendega, aga ka eukleidilisi ruume ja lineaarteisenduse kanoonilist baasi.
  3. „Diskreetne matemaatika I” annab ülevaate peamistest informaatikas kasutatavatest diskreetsest struktuuridest ning vastavatest mõistetest, tulemustest ja meetoditest.
  4. „Arvuteooria” annab põhiteadmised elementaarsest arvuteooriast ja selle mõnest rakenduste jaoks olulisemast valdkonnast.

Õppeained

Registreerumistähtaeg: 23.08.2021

Registreeru siin!

#täiendusõpe

Matemaatika ja statistika alused rakendustega kindlustus- ja finantsmatemaatikas

Võta osa matemaatika ja statistika aluseid tutvustavast kindlustus- ja finantsmatemaatika kallakuga täiendusõppeprogrammist, mis toimub inglise keeles sügissemestril Delta keskuses.

Jaga
19.08.2021
#täiendusõpe

Matemaatika alusmoodul

Matemaatika ja statistika instituudis on võimalik läbida matemaatika alusmoodul, mis on seotud 

Jaga
19.08.2021
#täiendusõpe

Hobimatemaatika

Tule läbi matemaatika ja statistika instituudis hobimatemaatika täiendusõppeprogramm, mille käigus omandatakse teadmisi ja oskusi keerulisemate koolimatemaatika ülesannete lahendamiseks.

Jaga
19.08.2021