Autor:
Tartu Ülikool

Eetiline teadus on hea teadus

Lehes Sirp on ilmunud asjalik kokkuvõte, miks eetiline teadus on eriti praegusel ajal oluline, kuidas Tartu Ülikool on aidanud panna kirja eetilise teaduse põhimõtteid ning pannud neid vastavusse praeguste probleemidega. Loe artiklit.

Artikli üheks autoriks on finantsmatemaatika kaasprofessor Raul Kangro, kes on Tartu ülikooli hea teadustava nõustaja  loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. Raul Kangro kirjutab:

"Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on siiani olnud pöördumisi põhiliselt kolme laiema teema puhul: doktorantide ja juhendajate suhted, autorsuse probleemid (sh publikatsiooni avaldamise takistamine kaasautori poolt) ning isikuandmete kasutamisega seotud küsimused. Kuna valdkonnas on toimunud üsna ulatuslik rahvusvahelistumine nii õppejõudude kui ka doktorantide osas, on tekkinud mitmeid probleeme eri kultuuritaustaga seotud arusaamade lahknemisega ning samuti ei pruugi kõik juhendajad teadvustada, et välisdoktorantide puhul võib õpingute aja pikenemine neile suuri probleeme valmistada. Loota võib, et sellised probleemid ajas vähenevad ning nende ennetamiseks on välja pakutud nn vastastikuste ootuste ühtlustamise vorm."
 

#teadus
kuvatõmmis projekti Väike Nirvana videost

Värske teadus: Eesti rahva juurtest, sotsiaalmeedia mõjust, valuhirmu leevendamisest ja uudsest haavandite ravist

#teadus

Rakendusstatistika

Rakendusstatistika uurimisrühma infoleht.
#teadus
Elutööpreemiaga tunnustatud Andres Metspalu Ene Ergma ja Tõnis Lukasega_autor Maanus Kullamaa

Teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvis geeniteadlane Andres Metspalu