Skip to main content

Eksternile

Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on lubatud täita õppekava, sh sooritada eksameid ja arvestusi (kuni 30 EAP õppeaastas), kaitsta lõputöö või sooritada lõpueksam. Eksterniks saab tulla näiteks isik, kes soovib oma katkenud õpingud lõpetada, kuid kellel pole võimalik taotleda reimmatrikuleerimist.

Eksterniõppesse asumiseks tuleb esitada avaldus, milles on loetletud eksternina läbitavad ainekursused.

Ekstern võib kandideerida vabanenud õppekohale. Vabade õppekohtade nägemiseks uuri vastavat andmebaasi.

#õppimine
Image

Matemaatika ja statistika instituudi tudengid osalesid edukalt rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel

Jaga
16.05.2022
#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#õppimine
Image

Jürgen Rannapi magistritöö käsitleb põhjuslikku seost vangistusajaloo ja HIV-infektsiooni vahel süstivate uimastikasutajate seas

Jaga
22.02.2022