Skip to main content

Eksternile

Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on lubatud täita õppekava, sh sooritada eksameid ja arvestusi (kuni 30 EAP õppeaastas), kaitsta lõputöö või sooritada lõpueksam. Eksterniks saab tulla näiteks isik, kes soovib oma katkenud õpingud lõpetada, kuid kellel pole võimalik taotleda reimmatrikuleerimist.

Eksterniõppesse asumiseks tuleb esitada avaldus, milles on loetletud eksternina läbitavad ainekursused.

Ekstern võib kandideerida vabanenud õppekohale. Vabade õppekohtade nägemiseks uuri vastavat andmebaasi.

#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
14.01.2022
#õppimine

Lõputööde teemad

Lõputeemade seminarid:

matemaatika: 17. septembril kell 16.00 ruumis 1019

matemaatiline statistika: 30. septembril kell 16.00 ruumis 1021

Jaga
14.01.2022