Juhendid ja korrad

Tartu Ülikooli õppekorralduse kohta saab lugeda TÜ pealehelt.

Õppeaasta alguses saad soovi korral Eesti üliõpilaspileti valdkonna dekanaadist Vanemuise tn 46 ruum 208. Üliõpilaspileti vormistamiseks on vajalik dokumendifoto (üks foto mõõtmetes 3 cm x 2,5 cm) ja isikut tõendav dokument. Esmakursuslaste üliõpilaspiletite vormistamine toimub tuutorite vahendusel. Foto tagaküljele kirjutada nimi!

Rahvusvahelist (ISIC) üliõpilaspiletit saab taotleda MinuKool kaardihaldussüsteemist.

VÕTA kord

NB! VÕTA taotlus ja lisa esitada õppekava haldava instituudi kantseleisse (vt kontaktandmeid infokastis) või otse programmijuhile, nimekiri on siinDoktoriõppe VÕTA dokumendid esitada dekanaati, Vanemuise 46-208 või digiallkirjastatult ltt@ut.ee.

Dokumendivormid, täita taotlus ja Lisa 1 või Lisa 2.

Akadeemilise puhkuse korraldus, avalduse vormisiin, 09. Avaldus esitada valdkonna dekanaati

Vanemuise 46-208
51014 Tartu
Tel: (+372) 737 5820

või elektroonselt digiallkirjaga ltt@ut.ee.

Õpingute pikendamisest saab lugeda siin. Avalduse saab kirjutada valdkonna dekanaadis, saata postiga või esitada elektroonselt digiallkirjaga ltt@ut.ee. Avalduse vorm siin

Vanemuise 46-208
51014 Tartu
Tel: (+372) 737 5820
E-post: ltt@ut.ee

Eksmatrikuleerimine on üliõpilase nimekirjast välja arvamine. Õpinguid on võimalik jätkata uuesti sisse astudes, reimmatrikuleerudes või eksternina.

Enne avalduse esitamist tutvu õppekorraldusega (nt teist korda samas kõrgharidusastmes õppimine) ning täiendavate võimalustega (akadeemiline puhkus, õppepuhkus, tugiteenused üliõpilastele).

Avaldus, 10.

NB! Enne eksmatrikuleerimisavalduse andmist on kohustuslik konsultatsioon oma õppekava programmijuhiga.

Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on lubatud täita õppekava, sh sooritada eksameid ja arvestusi (kuni 30 EAP õppeaastas), kaitsta lõputöö või sooritada lõpueksam. Eksterniks saab tulla näiteks isik, kes soovib oma katkenud õpingud lõpetada, kuid kellel pole võimalik taotleda reimmatrikuleerimist.

Eksterniõppesse asumiseks tuleb esitada avaldus, milles on loetletud eksternina läbitavad ainekursused. Avalduse saab kirjutada dekanaadis kohapeal või esitada elektroonselt digiallkirjaga e-posti aadressile ltms_kantselei@ut.ee.

Ekstern võib kandideerida vabanenud õppekohale. Vabade õppekohtade nägemiseks uuri vastavat andmebaasi.

Eksternidele on kehtestatud õppetasud.

Informatsiooni vabade õppekohtade täitmise korra ja konkursitingimuste kohta leiab valdkonna veebilehelt

Teavet akadeemilise petturluse ja vääritu käitumise menetlemise korra kohta leiab siit.

Tartu Ülikooli infotehnoloogia osakonna üldinfo leiab SIIT. Vajalikke juhendeid leiab SIIT.

Uute õppijate ligipääs õppeinfosüsteemile tekib semestri esimesel päeval. Esmakasutuse korral saab õppija ÕISi kasutajatunnuse ning parooli e-posti teel TÜ arvutiabi töötajalt sellele meiliaadressile, mille ta on enda kontaktina esitanud. Murede korral pöörduda arvutiabi@ut.ee, tel 737  5500.

Rektor Toomas Asser kõnepuldis

Sissejuhatavad tunnid

Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht