Kirjandus

Matemaatika ja statistika insituudi praeguste ja varasemate töötajate poolt väljastatud kirjanduse osaline loetelu.

Avalikud kursuste materjalid on leitavad veebilehelt courses.ms.ut.ee.

"Matemaatika ja kaasaeg" on aastatel 1963–1984 Tartu Riikliku Ülikooli välja antud ebaregulaarselt ilmunud matemaatikaalaste populaarteaduslike artiklite kogumik

File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File
File

Algebra

Algebra I (Kilp)

Algebra II (Kilp)

Algebra struktuurid (Kilp)

Analüüs

Funktsionaalanalüüs (Oja)

Harilikud diferentsiaalvõrrandid (Pedas, Vainikko)

Kompleksmuutuja funktsioonide teooria lühikursus (Jürimäe)

Süsteemide optimiseerimine (Lellep)

Geomeetria

Algebra ja geomeetria ülesannete kogu (Abel, Laan)

Analüütilise geomeetria praktikum I-IV (Tuulmets)

Matemaatilise analüüsi praktikum I-II (Reimers)

Tõenäosusteooria ja statistika

Statistilise andmetöötluse algõpetus (Parring)

Tõenäosusteooria algkursus. Õpik kõrgkoolidele (Pärna)

#instituudist
Image

Selgusid MSI 2022/23 õppeaasta üliõpilasesindajad

#instituudist
Toeta üliõpilaste haridust

Toeta üliõpilaste haridust

#instituudist
Image

Matemaatika ja statistika instituudi bakalaureuseõppekavade sihtstipendium