Koolimatemaatika ja -informaatika keskus tähistab 50 aasta möödumist matemaatika õpetamise metoodika kateedri asutamisest

 

Tartu Ülikooli koolimatemaatika ja –informaatika keskus tähistab reedel, 11. detsembril 50 aasta möödumist matemaatika õpetamise metoodika kateedri asutamisest. Ühtlasi õnnitletakse kolme kateedri endist õppejõudu juubeli puhul – emeriitdotsente Jaan Reimandit, Kalle Velskrit ning Evi Mitti, kellel täitus vastavalt 85, 80 ja 80 eluaastat.  

Füüsika-matemaatikateaduskonnas loodud matemaatika õpetamise metoodika kateeder oli esimene ainemetoodika kateeder Tartu Riiklikus Ülikoolis. Kateedri asutasid 1965. aastal professor G. Rägo, professor Ü. Lepik ning dotsent O. Prinits, kes oli ka kateedri esimeseks juhatajaks.

Jaan Reimand on kateedri, hilisema õppetooli tegevust kirjeldanud järgmiselt: „Ei ole ju kateedri tegevus kunagi piirdunud vaid oma ainete õpetamisega. Ikka on olnud vaate- ja tegevusväljas matemaatika-alane üldharidus kogu Eestis. Selle kinnituseks on mõjukas osavõtt haridusministeeriumi vastavatest komisjonidest, mitmete kooliõpikute kirjutamine, laialdane suhtlus aineõpetajatega, valikuline töö kooliõpilastega, esinemised ajakirjanduses, televisioonis jpm.“

Praegu koordineerib koolimatemaatika ja  -informaatika keskus matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava, korraldab matemaatikaõpetajate täienduskoolitusi, osaleb rahvusvaheliste tasemeuuringute TIMSS ja PISA  Eesti toimkonnas jpm. Viimase aja üks suurimaid projekte on  olnud põhikooli ja gümnaasiumi jaoks digitaalsete õppematerjalide väljatöötamine statistika- ning tõenäosusteooria õpetamiseks. Samuti arendatakse matemaatikaõpetajatele ning õpetajaks õppijatele suunatud veebilehte matdid.edu.ee, mis koondab matemaatika didaktika alast materjali. 

 

Lisainfo: Terje Hõim, koolimatemaatika ja -informaatika keskuse juhataja,  tel: 737 5864, e-post terje.hoim@ut.ee.