Kvantitatiivse analüüsi tööstusmagistrantuur

Tööstusmagistrantuur on magistriõppe vorm, kus tudengid läbivad poole õppekavast partnerettevõttes. Kuna suur osa magistrante nagunii õppimise kõrvalt töötab, siis tööstusmagistrantuuri programm võimaldab õpet ja tööd paremini sobitada ja tulemusena anda lisaväärtust nii ettevõttele, tudengile kui ülikoolile.

TÜ arvutiteaduse instituudis käivitati sarnane programm (IT tööstusmagistrantuur) 2017. aastal ja tagasiside nii ettevõtetelt kui magistrantidelt on väga positiivne. Rohkem detaile leiab SIIT.
TÜ matemaatika ja statistika instituudi kvantitatiivse analüüsi tööstusmagistrantuur töötab samal põhimõttel, mis IT tööstusmagistrantuur, aga me saame pakkuda teise profiiliga spetsialiste: matemaatika ja statistika ning kindlustus- ja finantsmatemaatika magistrante.

 • Tööstusmagistrantuur on magistriõppe vorm, kus tudengid läbivad 50% õppekavast partnerettevõttes. Ajaliselt toimub õpe/praktika ettevõttes 17 kuu jooksul (teine kuni neljas semester, esimesel semestril on baaskursused ülikoolis).
 • Tööstusmagistrantuur ei ole eraldi magistriprogramm, tudengid astuvad sisse kas TÜ

          • matemaatika ja statistika või
          • kindlustus- ja finantsmatemaatika magistriõppesse.

 • Sobiv tudeng leitakse kolme osapoole (ettevõte, tudeng ja instituut) koostöös sõltuvalt ettevõtte ja tudengi huvidest ja uurimisteemadest. Koostöös fikseeritakse ka tudengi individuaalne õppekava vastavalt uurimisküsimustele ja eesmärkidele.
 • Sobiva tudengi leidnud ettevõte maksab instituudile teenustasu, millest instituut maksab tudengile stipendiumi.

Mida ettevõte võidab tööstusmagistrantuuri programmiga liitumisest?

 • Võimalus koolitada just enda vajadustele vastav spetsialist.
 • Pikem koostöö magistrandiga: võimalus magistritöös lahendada süvitsi ettevõttele olulisi ülesandeid.
 • Lisaturundus TÜ poolt: programmiga liitunud ettevõtete info on instituudi kodulehel ja mujal turunduskanalites, st ettevõtte on tudengite jaoks „kogu aeg pildis“.
 • Värbamisprotsess TÜ poolt: igale positsioonile kandideerivatest tudengitest teeb TÜ pingerea, mis on ettevõttele sisendiks lõpliku valiku tegemisel.

Mis tuleks ettevõttes enne programmiga liitumist läbi mõelda?

 • Millist kohta täitma ja milliseid ülesandeid lahendama hakatakse?
 • Milline on sobiv tudeng otsitava koha jaoks, mis oskused tal peaks olema ja mis oskused ta peaks magistrantuuri jooksul omandama?
 • Milline saab olema töökorraldus (kontoris käimise tihedus, kaugtöö võimalus jms)?
 • Tudengil peaks olema kogu praktika vältel ettevõttepoolne juhendaja.
 • Tööstusmagistrandi jätkamist ettevõttes pärast magistrantuuri lõppu ei saa garanteerida, aga IT tööstusmagistrantuuri näite põhjal on jätkamine väga tõenäoline.
#koostöö

Töö ja praktika

Praktika ning tööpakkumised tudengitele.
#koostöö