Skip to main content

Matemaatika

Bakalaureuseõpe, nominaalne õppeaeg 3 aastat
Lõpetamisel omandatav kraad: loodusteaduse bakalaureus

Eriala tutvustus

Mis on matemaatika? Küsimus näib olevat kummaline, sest oleme ju õppinud matemaatikat alates esimesest koolipäevast. Ometi ei saa matemaatika tegelikku olemust mõista vaid gümnaasiumiõpingute põhjal. Toome siin välja matemaatika mõned tähtsamad aspektid.

Matemaatika on ühelt poolt mõtteviis: oskus eraldada probleemi lahendamisel-analüüsimisel lähteinformatsioonist oluline, töödelda-analüüsida seda matemaatiliste vahenditega ning tõlgendada saadud tulemusi lähteülesande kontekstis.

Teisalt on matemaatika keel, mida nii loodusteadlased (füüsikud, keemikud, bioloogid, geograafid jt) kui ühiskonnateadlased (majandusteadlased, sotsioloogid jt) maailma kirjeldamisel kasutavad.

Ja muidugi naudivad paljud inimesed matemaatikat kui kunsti – abstraktsete mõttekäikude täpsust ja elegantsi ning teooriate sisemist harmooniat.

Matemaatika ammutab oma probleemid tegelikust elust, loodus- ja ühiskonnateadustest. Eluliste ülesannete lahendamisele ning selleks sobivate meetodite arendamisele orienteeritud matemaatika osa on rakendusmatemaatika.

Sügavamate tulemusteni jõudmiseks formaliseerib matemaatik ülesande, võttes kasutusele sobivad abstraktsed struktuurid ja keskendub nende uurimisele, et „näha puude taga metsa“. Nii on kujunenud puhas matemaatika, mis tegeleb matemaatika alusuuringutega. Puhta matemaatikaga tegelejaid reeglina ei huvita, kas ja kuidas nende tulemusi rakendada saab. Samas oleks tehniline progress ilma matemaatika alusuuringuteta võimatu.

Õppetöö

Ainsana Eestis pakub Tartu Ülikool laiapõhjalist matemaatilist haridust – vaid siin on olemas spetsialistid kõigis peamistes matemaatika valdkondades. Õpingud toimuvad uues Delta keskuses, kuhu on üheskoos TÜ arvutiteaduse instituudi, majandusteaduskonna ja paljude teiste innovaatiliste organisatsioonidega loodud moodne õpikeskkond. Tartu Ülikool on ka ainus koht Eestis, kus saab läbida doktoriõppe matemaatikas. Kõrvalerialana saab siin õppida kõrgel tasemel matemaatilist statistikat ja informaatikat, rääkimata paljudest teistest Tartu Ülikooli pakutavatest õppekavadest.

Matemaatika erialal õppijad saavad põhjaliku ettevalmistuse matemaatika teoreetilistes valdkondades. Bakalaureuseõppe algul tutvutakse hulgateooria, algebra, geomeetria ja matemaatilise analüüsi põhitõdedega, mis on igasuguse matemaatilise hariduse aluseks. Seejärel saavad selgeks peamised kaasaegse matemaatika distsipliinid (diferentsiaalvõrrandid, funktsionaalanalüüs, topoloogia, arvutusmeetodid jt). Samuti saavad kõik üliõpilased algteadmised arvuti kasutamisest ja programmeerimisest.

Pärast lõpetamist

Bakalaureusekraad matemaatikas ei võimalda otse ülikoolipingist tulnuna asuda erialasele tööle – selleks on vajalik vähemalt magistritase.

Matemaatiline alusharidus loob väga hea baasi edasisteks õpinguteks eelkõige matemaatika erialal. Väljavaade on saada matemaatika õpetajaks põhikoolis või gümnaasiumis või õppejõuks/teaduriks kõrgkoolis. Kui bakalaureuseõppes sai valitud sobiv kõrvaleriala,  saab jätkata õpinguid ka matemaatilise statistika, informaatika, majandusteaduse või mõnel loodusteaduse erialal.

Tänapäeva dünaamilise tööturu vajadusi on tihti võimatu prognoosida, seetõttu valitseb spetsialistide puudus ja töötajad peavad pidevalt juurde õppima. Matemaatikaõpingute käigus saadud analüütilise mõtlemise oskused ja valemite keele valdamine tagavad matemaatikutele suurepärase õppimisvõime. Seepärast on Tartu Ülikooli matemaatikudiplomiga inimesed Eesti tööandjate hulgas kõrgelt hinnatud.

 


Matemaatika õppekava ülesehituse ja vastuvõtutingimustega saab tutvuda meie instituudi veebis ja ülikooli pealehel.

#sisseastumine
Tartu Ülikooli LT tudeng raamatutega

Tartu Ülikooli saab kandideerida veel vaid 29. juunini

Jaga
28.06.2022
#sisseastumine
Peahoone lippudega 2022

Kantar Emori uuringu andmetel on tööturul endiselt hinnatuim Tartu Ülikooli lõpudiplom

Jaga
22.06.2022
#sisseastumine
Image

Kandideerimine matemaatika ja statistika instituuti kestab 29. juunini

Jaga
15.06.2022