Matemaatika instituudis kaitstud doktoritööd

1. Johann Langemets (2015). Geometrical structure in diameter 2 Banach spaces (Diameeter-2 omadusega Banachi ruumide geomeetriline struktuur). Juhendajad vanemteadur Rainis Haller, Tartu Ülikool; professor Olav Nygaard, Agderi Ülikool (Norra). Oponendid professor Ginés López Pérez, Granada Ülikool (Hispaania); vanemteadur Jarno Talponen, Ida-Soome Ülikool (Soome). 

2. Kati Ain (2015). Compactness and null sequences defined by ℓp spaces (Ruumide ℓp poolt defineeritud kompaktsus ja nulljadad). Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool. Oponendid dotsent Hans-Olav Johannes Tylli, Helsingi Ülikool (Soome); professor Dirk Werner, Berliini Vaba Ülikool (Saksamaa).

3. Helle Hallik (2015). Rational Spline Histopolation (Ratsionaalsplainidega histopoleerimine). Juhendaja dotsent Peeter Oja, Tartu Ülikool. Oponendid dotsent Natalja Budkina, Riia Tehnikaülikool (Läti); professor Jaan Janno, Tallinna Tehnikaülikool.

4. Kaido Lätt (2015). Singular Fractional Differential Equations and  Cordial Volterra Integral Operators (Singulaarsed murrulised diferentsiaalvõrrandid ja südamlikud Volterra integraaloperaatorid). Juhendajad professor Arvet Pedas, Tartu Ülikool; emeriitprofessor Gennadi Vainikko, Tartu Ülikool. Oponendid juhtivteadur Andi Kivinukk, Tallinna Ülikool; professor Igor Podlubny, Košice Tehnikaülikool (Slovakkia).

5. Oleg Košik (2015). Categorical equivalence in algebra (Kategoorne ekvivalents algebras). Juhendaja emeriitprofessor Kalle Kaarli, Tartu Ülikool. Oponendid teadusassistent Erkko Lehtonen, Lissaboni Ülikool (Portugal); professor Peeter Puusemp, Tallinna Tehnikaülikool.

6. Kerli Orav-Puurand (2014). Central Part Interpolation Schemes for Weakly Singular Integral Equations (Keskosa interpolatsioonil põhinevad meetodid nõrgalt singulaarsete integraalvõrrandite lahendamiseks). Juhendajad professor Arvet Pedas, Tartu Ülikool; emeriitprofessor Gennadi Vainikko, Tartu Ülikool. Oponendid emeriitprofessor Rainer Kress, Georg-Augusti Ülikool (Saksamaa); professor Alastair Spence, Bathi ülikool (UK).

7. Elena Safiulina (2013). Parallel and semiparallel space-like submanifolds of low dimension in pseudo-Euclidean space (Paralleelsed ja semiparalleelsed ruumisarnased madalamõõtmelised alammuutkonnad pseudoeukleidilises ruumis). Juhendaja emeriitprofessor Ülo Lumiste, Tartu Ülikool. Oponendid professor Vanya Mirzoyan, Armeenia Riiklik Tehnikaülikool Jerevan (Armeenia); emeriitprofessor Kaarin Riives-Kaagjärv, Eesti Maaülikool
. 

8. Boriss Vlassov (2013).  Optimization of stepped plates in the case of smooth yield surfaces (Astmeliste plaatide optimeerimine siledate voolavuspindade korral. Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. Oponendid professor Karoly Jarmai, Miskolci Ülikool (Ungari); professor Rimantas Kacianauskas, Gediminase-nimeline Vilniuse Tehnikaülikool (Leedu).

9. Esta Kägo (2013). Natural vibrations of elastic stepped plates with cracks (Pragudega elastsete astmeliste plaatide omavõnkumised). Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. Oponendid professor Evgeny Barkanov, Riia Tehnikaülikool, (Läti); professor Aleksander Klauson, Tallinna Tehnikaülikool.

10. Erge Ideon (2013). Rational spline collocation for boundary value problems (Rajaülesannete lahendamine ratsionaalsplainidega kollokatsioonimeetodil. Juhendaja dotsent Peeter Oja, Tartu Ülikool. Oponendid dotsent Natalia Budkina, Riia Tehnikaülikool (Läti); professor Jaan Janno, Tallinna Tehnikaülikool.

11. Vitali Retšnoi (2012). Vector fields and Lie representations (Vektorväljad ja Lie rühma esitlused). Juhendaja emeriitprofessor Maido Rahula, Tartu Ülikool. Oponendid professor Vladimir Balan, Bukaresti Polütehniline Ülikool (Rumeenia); emeriitprofessor Kaarin Riives-Kaagjärv, Eesti Maaülikool.

12. Marje Johanson (2012). M(r; s)-ideals of compact operators (Kompaktsete operaatorite M(r;s)-ideaalid). Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool; vanemteadur Rainis Haller, Tartu Ülikool. Oponendid dotsent Terje Hõim, Floria Atlantic Ülikool (USA); dotsent Hans-Olav Tylli, Helsingi Ülikool (Soome).

13. Nadezda Bazunova (2011). Differential calculus d^3=0 on binary and ternary associative algebras (Diferentsiaalarvutus d^3=0 binaarsetel ja ternaarsetel assotsiatiivsetel algebratel). Juhendaja dotsent Viktor Abramov, Tartu Ülikool. Oponendid professor Alexander Stolin, Chalmersi Tehnikaülikool and Gothenburgi Ülikool (Rootsi); dotsent Sergei Silvestrov, Lundi Ülikool (Rootsi).

14. Lauri Tart (2011). Morita equivalence of partially ordered semigroups (Osaliselt järjestatud poolrühmade Morita ekvivalentsus). Juhendaja vanemteadur Valdis Laan, Tartu Ülikool. Oponendid Dr. Laszlo Marki, A. Renyi Matemaatika Instituut (Ungari); professor Peeter Normak, Tallinna Ülikool.

15. Aleksei Lissitsin (2011). Convex approximation properties of Banach spaces (Banachi ruumide kumerad aproksimatsiooniomadused). Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool. Oponendid professor Dirk Werner, Berliini Vaba Ülikool (Saksamaa); dotsent David Yost, Ballarati Ülikool (Austraalia).

16. Olga Liivapuu (2011). Graded q-differential algebras and algebraic models in noncommutative geometry (Gradueeritud q-diferentsiaalalgebrad ja algebralised mudelid mittekommutatiivses geomeetrias). Juhendaja dotsenr Viktor Abramov, Tartu Ülikool. Oponendid dr. Andrzej Borowiec, Wroclaw Ülikool (Poola); professor Eugen Paal, Tallinna Ülikool.

17. Larissa Roots (2010). Free vibrations of stepped cylindrical shells containing cracks (Pragudega silindriliste kooriukute vabavõnkumised). Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. Oponendid professor Werner H. Schmidt, Greifswaldi Ülikool (Saksamaa); emeriitprofessor Martti Mikkola, Aalto Ülikool (Soome). 

18. Marek Kolk (2010). Piecewise Polynomial Collocation for Volterra Integral Equations with Singularities (Tükiti polünomiaalne kollokatsioonimeetod iseärasustega Volterra integraalvõrrandi jaoks). Juhendaja professor Arvet Pedas, Tartu Ülikool. Oponendid professor Ezio Venturino, Torino Ülikool (Itaalia); professor Jaan Janno, Tallinn Tehnikaülikool. 

19. Indrek Zolk (2010). The commuting bounded approximation property of Banach spaces (Kommuteeruvad tõkestatud aproksimatsiooniomadused Banachi ruumides). Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool. Oponendid dotsenr Terje Hõim, Floria Atlantic Ülikool (USA); professor Olav Nygaard Agder Kristiansandi Ülikool (Norra). 

20. Evely Leetma (2009). Solution of smoothing problems with obstacles (Tõketega silumisülesannete lahendamine). Juhendaja dotsent Peeter Oja, Tartu Ülikool. Oponendid dotsent Svetlana Asmuss, Läti Ülikool (Läti); professor Otu Vaarmann, Tallinn Tehnikaülikool. 

21. Kristel Mikkor (2006). Uniform factorization for compact subsets of Banach spaces of operators (Banachi operaatorruumide kompaktsete alamhulkade ühtlane faktorisatsioon). Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool. Oponendid teadur Hans-Olav Johannes Tylli, Soome Akadeemia (Soome); professor Anne Tali, Tallinna Ülikool. 

22. Annely Mürk (2006). Optimization of inelastic plates with cracks (Pragudega plastsete plaatide optimeerimine). Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. Oponent professor Vitauts Tamužs, Läti Ülikool (Läti).  

23. Olga Panova (2006). Real Gelfand-Mazur algebras (Reaalsed Gelfand-Mazuri algebrad). Juhendaja professor Mati Abel, Tartu Ülikool. Oponendid dotsenr Jorma Arhipainen, Oulu Ülikool (Soome); dotsent Aleksander Monakov, Tallinna Ülikool. 

24. Annemai Raidjõe (2006). Sequences spaces defined by moduls functions and superposition operators (Moodulfunktsioonide abil defineeritud jadaruumid ja superpositsioonoperaatorid). Juhendaja dotsenr Enno Kolk, Tartu Ülikool. Oponendid teadur Hans-Olav Johannes Tylli, Soome Akadeemia (Soome); professor Anne Tali, Tallinna Ülikool. 

25. Darja Savaljeva (2006). Quadratic and cubic spline collocation for Volterra integral equations (Volterra integraalvõrrandite lahendamine ruut- ja kuupsplainidega kollokatsioonimeetodil). Juhendaja dotsent Peeter Oja, Tartu Ülikool. Oponendid nooremteadur Ewald Quak, SINTEF ICT (Norra); professor Jaan Janno, Tallinna Tehnikaülikool. 

26. Kadre Torn (2006). Shear and bending response of inelastic structures to dynamic loads (Impulsiivselt koormatud konstruktsioonide käitumine arvestades nihkepingeid). Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool.  Oponendid professor Janis Brauns, Läti Põllumajandusülikool (Läti); emeriitprofessor Jakub Kõo, Eesti Maaülikool. 

27. Inga Parts (2005). Piecewise polynomial collocation methods for solving weakly singular integro-differential (Tükiti polünoomiaalsed kollokatsioonimeetodid nõrgalt singulaarsete integro-diferentsiaalvõrrandite lahendamiseks). Juhendaja professor Arvet Pedas, Tartu Ülikool. Oponendid professor Hermann Brunner, Newfoundlandi Ülikool (Kanada); professor Jaan Janno; Tallinna Tehnikaülikool. 

28. Natalia Saealle (2005). Convergence and summability with speed of functional series (Funktsionaalridade kiirusega koonduvus ja summeeruvus). Juhendaja professor Toivo Leiger ja Ph.D Heino Türnpu, Tartu Ülikool. Oponendid professor Igor Brui, Baranovichi Ülikool (Valgevene); professor Andi Kivinukk, Tallinna Pedagoogikaülikool. 

29. Kristiina Hakk (2004). Approximation methods for weakly singular integral equations with discontinuous coefficients (Aproksimatsioonimeetodid katkeva kordajaga nõrgalt singulaarsete integraalvõrrandite jaoks). Juhendaja professor Arvet Pedas, Tartu Ülikool. Oponendid professor Habil Raimondas Èiegis, Gediminase-nimeline Vilniuse Tehnikaülikool (Leedu); dr. Gennadi Vainikko, Eesti Teaduste Akadeemia. 

30. Mare Tarang (2004). Stability of the spline collocation method for Volterra integro-differential equations (Splain-kollokatsioonimeetodi stabiilsus Volterra integro-diferentsiaalvõrrandi korral). Juhendaja dotsent Peeter Oja, Tartu Ülikool. Oponendid dotsent Svetlana Asmuss, Läti Ülikool (Läti); professor Raul Kangro, Tartu Ülikool. 

     

Järgnevad väitekirjad leitavad siit: TÜ väitekirjad 1944-2003

31. Mart Abel (2003). Structure of Gelfand-Mazur algebras. Juhendaja professor Mati Abel, Tartu Ülikool. 

32. Vladimir Kutšmei (2003). Affine completeness of some Ockham algebras. Juhendaja professor Kalle Kaarli, Tartu Ülikool. 

33. Rainis Haller (2002). M(r,s)-inequalities. Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool. 

34. Maria Zeltser (2001). Investigation of double sequence spaces by soft and hard analytical methods. Juhendaja rpofessor Toivo Leiger, Tartu Ülikool. 

35. Ernst Tungel (2001). Optimization of plastic spherical shells. Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. 

36. Ella Puman (2000). Optimization of plastic conical shells. Juhendaja professor Jaan Lellep, Tartu Ülikool. 

37. Jelena Ausekle (1999). Compactness of operators in Lorentz and Orlicz sequence spaces. Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool. 

38. Valdis Laan (1999). Pullbacks and flatness properties of acts. Juhendaja professor Mati Kilp, Tartu Ülikool.

39. Märt Põldvere (1999). Subspaces of Banach spaces having Phelps' uniqueness property. Juhendaja professor Eve Oja, Tartu Ülikool.