Matemaatika ja informaatika didaktika

 

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut pakub võimalust läbida matemaatika ja informaatika didaktika mikrokraadi moodulit, mis kuulub matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe programmi. Õpe toimub ühe õppeaasta jooksul eesti keeles sessioonõppena (reedeti ja laupäeviti).

Toimumise aeg: 30.08.2021 - 28.08.2022

Maht: 390 akadeemilist tundi (15 EAP), kuid minimaalset läbitud kursuste mahtu ei ole fikseeritud.

Eesmärk: Süvendada matemaatika- ja informaatikaõpetaja tööks vajalikke aine- ja valdkonnaspetsiifilisi kompetentse.

Sihtrühm

  1. Koolides matemaatika- ja/või informaatikaõpetajana töötavad õpetajad, kes soovivad oma didaktikaalaseid pädevusi täiendada;
  2. Isikud, kes plaanivad edaspidi kandideerida matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekavale ning soovivad aine- ja valdkonnadidaktika ained juba eelnevalt ära kuulata. Positiivsetele tulemustele sooritatud aineid on võimalik tasemeõppes õppides VÕTA korras üle kanda.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud õppija:

  • Mõistab õppimise ja õpetamise teooriate põhiseisukohti ning läheneb aine õpetamisele tõenduspõhiselt;
  • Tunneb oma valdkonna didaktika rahvusvahelisi arengusuundi ja oskab neid rakendada aineõpetuse praktikas;
  • Oskab kavandada ja läbi viia aineõpet, pidades silmas kaasaegse õpikeskkonna võimalusi, lõimingu põhimõtteid, hariduslikke erivajadusi ning turvalisust ning suudab õpilastele selgitada õpitava aine vajalikkust;
  • Oskab juhendada õppijate uurimis-, praktilist ja (või) loovtööd, arvestades oma ainevaldkonna uurimistöö meetodeid ja eetikat;
  • Oskab ennast ja oma tegevust aineõpetajana mõtestada ja suudab lõimida õpetaja läbivaid kompetentse aine- või valdkonnaspetsiifilise õppetööga.

Õppeained

Registreerumistähtaeg: 23.08.2021

Registreeru siin!

#kooliõpilasele #täiendusõpe
Neiu, vihik, laud

Tartu Ülikoolis algab kitsa matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

#kooliõpilasele #täiendusõpe
Neiu, vihik, laud

Tartu Ülikoolis algab matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

#täiendusõpe
Inge Joonas

Mikrokraadiprogramm viib mugavustsoonist välja