Matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava magistritööde näol on tegemist erineval viisil praktilist väärtust omavate uurimuste või õppevaraga

3. juunil kaitsesid seitse matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava üliõpilast oma magistritöid. Töödes uuriti nii informaatikat õpetavate õpetajate koolitusvajadust, õpetajate hinnanguid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamisele, kujundava hindamise kasutamist matemaatikatundides kui ka koostati e-kursus, milles käsitletakse videomängude arengulugu ja õppematerjal arvuti riistvara õpetamiseks koolis.

Ruth Schihalejevi magistritöö “Õppeprotsessi kognitiivsetele tasemetele vastavad ülesanded gümnaasiumi kursusel „Programmeerimine“” raames loodi juhendmaterjal, et  toetada ja inspireerida programmeerimise õpetajaid ülesannete genereerimisel. Materjal sisaldab erinevate õppeprotsessi kognitiivsetele tasemetele vastavaid näidisülesandeid ja soovitusi kontrolltöödeks ning on kõikidele kättesaadav kursuse veebilehelt

Juudit Kure-Pohhomovi magistritöö “Piirkondlikud erinevused matemaatikatulemustes (2015-2018) ja sotsiaalmajandusliku tausta ning IKT roll selles” tulemustest selgus, millised on piirkondlikud erinevused PISA uuringu, põhikooli lõpueksami ja gümnaasiumi riigieksamite matemaatikatulemustes, arvestades sotsiaalmajanduslikku tausta ja IKT vahendite kasutamist õppetöös. Leiti, et paremat laia matemaatika riigieksami tulemust ennustavad kõrgem sotsiaalmajanduslik staatus, asukoht (linn) ning PISA matemaatika või põhikooli lõpueksami paremad tulemused. Paremat kitsa matemaatika riigieksamit ennustavad kõrgem sotsiaalmajanduslik staatus ning paremad PISA matemaatika või põhikooli lõpueksami tulemused. Maakoolides kasutatakse linnakoolidest enam IKT vahendeid grupitöödeks ja klassikaaslastega suhtlemiseks. Saadud tulemused võivad viidata sellele, et piirkondlikud erinevused avaldavad mõju õpilaste edasisele hariduskäigule.

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava programmijuhi Kristel Mikkor sõnul on kaitstud suurepäraste magistritööde näol tegemist erineval viisil praktilist väärtust omavate uurimuste või õppevaraga. Rõõm on tõdeda, et meie edukad uued magistrid on juba koolides õpetajad või alustavad selle olulise ja tänuväärse tööga uue õppeaasta sügisest. 

3. juunil kaitsesid matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava magistritöö järgmised üliõpilased: Helen Kann, Juudit Kure-Pohhomov, Mark Muhhin, Kati Paas, Kristin Parve, Tiim Salumägi ja Ruth Schihalejev.

Palju õnne eduka lõpu puhul! Kaitstud tööde teemadega on võimalik tutvuda siin.

Lisateave: Kristel Mikkor, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava programmijuht, 5669 1395, kristel.mikkor@ut.ee