Matemaatika ja statistika alused rakendustega kindlustus- ja finantsmatemaatikas

Võta osa matemaatika ja statistika aluseid tutvustavast kindlustus- ja finantsmatemaatika kallakuga täiendusõppeprogrammist, mis toimub inglise keeles sügissemestril Delta keskuses. Programmi jooksul tutvutakse nii tõenäosusteooria ja statistika kui ka lihtsamate stohhastiliste mudelitega.

Toimumise aeg: 30.08.2021 - 07.02.2022

Maht: 780 akadeemilist tundi (30 EAP), kuid minimaalset läbitud kursuste mahtu ei ole fikseeritud.

Eesmärk: Programmi eesmärk on anda erialased põhiteadmised matemaatikast ja statistikast ja nende rakendustest, põhisuunaga kindlustus- ja finantsmatemaatikale.

Sihtrühm: magistritaseme üliõpilased

Õpiväljundid

Programmi läbinud üliõpilane:

  1. on saanud ülevaate matemaatika eri valdkondadest ja rakendustest;
  2. on omandanud tõenäosusteooria ja statistika baasteadmised ning tunneb lihtsamaid stohhastilisi mudeleid;
  3. on saanud algteadmised kindlustus- ja finantsmatemaatikast.

Õppeained

Registreerumistähtaeg: 31.05.2021

#kooliõpilasele #täiendusõpe
Neiu, vihik, laud

Tartu Ülikoolis algab kitsa matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

#kooliõpilasele #täiendusõpe
Neiu, vihik, laud

Tartu Ülikoolis algab matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

#täiendusõpe
Inge Joonas

Mikrokraadiprogramm viib mugavustsoonist välja