Skip to main content

Matemaatika ja statistika alused rakendustega kindlustus- ja finantsmatemaatikas

Võta osa matemaatika ja statistika aluseid tutvustavast kindlustus- ja finantsmatemaatika kallakuga täiendusõppeprogrammist, mis toimub inglise keeles sügissemestril Delta keskuses. Programmi jooksul tutvutakse nii tõenäosusteooria ja statistika kui ka lihtsamate stohhastiliste mudelitega.

Toimumise aeg: 30.08.2021 - 07.02.2022

Maht: 780 akadeemilist tundi (30 EAP), kuid minimaalset läbitud kursuste mahtu ei ole fikseeritud.

Eesmärk: Programmi eesmärk on anda erialased põhiteadmised matemaatikast ja statistikast ja nende rakendustest, põhisuunaga kindlustus- ja finantsmatemaatikale.

Sihtrühm: magistritaseme üliõpilased

Õpiväljundid

Programmi läbinud üliõpilane:

  1. on saanud ülevaate matemaatika eri valdkondadest ja rakendustest;
  2. on omandanud tõenäosusteooria ja statistika baasteadmised ning tunneb lihtsamaid stohhastilisi mudeleid;
  3. on saanud algteadmised kindlustus- ja finantsmatemaatikast.

Õppeained

Registreerumistähtaeg: 31.05.2021

#täiendusõpe

Matemaatika alusmoodul

Matemaatika ja statistika instituudis on võimalik läbida matemaatika alusmoodul, mis on seotud 

Jaga
19.08.2021
#täiendusõpe

Hobimatemaatika

Tule läbi matemaatika ja statistika instituudis hobimatemaatika täiendusõppeprogramm, mille käigus omandatakse teadmisi ja oskusi keerulisemate koolimatemaatika ülesannete lahendamiseks.

Jaga
19.08.2021
#täiendusõpe

Diskreetne matemaatika

Tule võta osa Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi diskreetse matemaatika täiendusõppeprogrammist, mis toimub eesti keeles ning kestab ühe õppeaasta.

Jaga
19.08.2021