Matemaatika ja statistika instituudi juures alustas tööd statistilise nõustamise keskus.

Keskus pakub nii doktorantidele, ülikooli akadeemilistele töötajatele kui ka ülikoolivälistele asutustele statistilisi konsultatsioone. Tulevikus plaanitakse lisaks nõustamisele osaleda teiste instituutidega ühistes teadusprojektides ja korraldada erinevatele sihtrühmadele statistikakoolitusi.

Tihti pöördutakse statistikute poole alles siis, kui andmed on juba kogutud, aga ideaalne oleks, kui seda tehtaks juba uurimuse kavandamisel. Nii saaks juba enne andmete kogumist valida uurimisküsimustele vastamiseks sobiva disaini ja soovitada andmete analüüsiks ja modelleerimiseks sobivaimat meetodit. Kui kaasata nõustamiskeskus enne uurimistöö algust, saavad asjatundjad aidata lahendada veel palju teisi probleeme, mis võivad tekkida erinevates andmeanalüüsi etappides. 

Keskuses hakkavad konsultantidena tööle matemaatika ja statistika instituudi statistikud, kellel on väga suured nõustamiskogemused erinevatel teadus- ja elualadel. Abi saamiseks tuleb saata oma probleemi ja andmete kirjeldus nõustamiskeskuse aadressile snk@ut.ee. Kiri suunatakse edasi sobivale nõustajale, kes võtab abivajajaga juba ise ühendust.

Keskus luuakse Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna toetusel. Rohkem teavet nõustamiskeskuse kohta leiab kodulehelt www.snk.ut.ee.

Lisainfo:
Raul Kangro
finantsmatemaatika dotsent
raul.kangro@ut.ee