Matemaatika ja statistika instituudi kursused

Kursuste materjalid

Avalikud kursuste materjalid on leitavad veebilehelt courses.ms.ut.ee. Matemaatika ja statistika instituudis õpetatavate ainete ajakava, mida täpsustatakse igal semestril, leiab siit.

E-õpikud

Parring, Anne-Mai; Vähi, Mare; Käärik, Ene. Statistilise andmetöötluse algõpetus . Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 1997.

Pärna, Kalev. Tõenäosusteooria algkursus. Õpik kõrgkoolidele. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2013.

#õppimine
Image

Pisut selleaastastest lõputöödest: matemaatika- ja informaatikaõpetaja erialal kaitsti viis magistritööd

06.07.2022
#õppimine
Image

Pisut selleaastastest lõputöödest: matemaatilise statistika erialal kaitsti kolm magistritööd

05.07.2022
#õppimine
image
04.07.2022