Skip to main content

Matemaatiline statistika

Bakalaureuseõpe, nominaalne õppeaeg 3 aastat
Lõpetamisel omandatav kraad: loodusteaduse bakalaureus

Eriala tutvustus

Statistik oskab infot mõtestada - statistikuharidus annab inimestele maailmakäsitluse, mis on kooskõlas infoajastu põhimõtetega. Matemaatiline statistika tähendab tööd informatsiooniga: selle kogumist, töötlemist, analüüsimist ja lahtimõtestamist.

Peaaegu igas asutuses ja firmas on mitmesugused andmekogud, kus talletatakse vajalikku infot. Sageli ei osata aga sellega midagi peale hakata. Appi tuleb statistik, kellel on oskus leida suurest infohulgast üles oluline iva (teave), mida saab kasutada firma äritegevuses või mis annab vastuse teadlast huvitavale küsimusele.

Õppetöö

Bakalaureuseõppes saadakse 3 aastaga alusteadmised matemaatilise statistika erialal koos üldteadmistega matemaatikas ja informaatikas. Esimese kahe aastaga omandatakse korralik üldmatemaatiline baas ning läbitakse tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika algkursused. Kolmandal aastal lisanduvad statistika erialaained, kus olulisel kohal on andmeanalüüs arvuti abil. Õppetöö toimub uues Delta keskuses, kuhu on üheskoos arvutiteaduse instituudi, majandusteaduskonna ja paljude teiste organisatsioonidega loodud moodne õpi- ja teaduskeskkond. Haridusteed on soovitav jätkata magistriõppes Tartu Ülikoolis, aga miks mitte ka mõnes muus ülikoolis.

Matemaatilise statistika erialalt saab oskused ja vilumused kasutada arvutit suure ning keeruka struktuuriga andmete analüüsimiseks. Tänapäeva statistikud on intensiivsed arvutikasutajad, kes vajaduse korral ka ise tarkvara loovad. Erinevalt arvutispetsialistidest ei ole statistikute tegevuses esikohal tarkvara loomine, vaid selle kasutamine ja töötlustulemuste tõlgendamine.

Teadus ja rahvusvaheline koostöö

Tartu Ülikool on kujunenud üheks juhtivaks keskuseks Euroopas mitmemõõtmelise statistika alal, kus koostatavad mudelid reaalse maailma kirjeldamiseks võtavad arvesse mitut uuritavat tunnust ja nendevahelisi sõltuvusi. Teine oluline teemadering on seotud tõenäosusteooria rakendustega kõnetuvastuses ja geeniuuringutes.

Tartu Ülikooli statistikaharidus annab kindlasti loogilise arutlemise oskuse ja asjaliku mõtteviisi. Statistikud on avatud suhtluseks kogu maailmaga. Instituut korraldab regulaarselt suuri rahvusvahelisi konverentse. Tartus statistikahariduse saanud tudengid saavad hästi hakkama kogu maailmas, näiteks õppides edasi Harvardi ülikoolis, töötades New Yorgi suurpangas vm. Paljud tudengid täiendavad end välisriikide ülikoolides vahetusprogrammide ja stipendiumide toel.

Lisaks õppetööle

Tööturul on eriala lõpetajad kõrgelt hinnatud ja nende järele on pidev nõudlus. Tööle võib asuda nii praktiku-statis­tikuna kui teadlasena erinevates elusfäärides nii Eestis kui mujal. Matemaatilise statistika haridusega spetsialiste vajatakse näiteks riigivalitsemises ja registritesüsteemis, sealhulgas Statistikaametis, panganduses (analüütikud, riskispetsialistid), kindlustuses (kindlustusmatemaatikud ehk aktuaarid), avaliku arvamuse ning turu-uuringutega tegelevates firmades, suurfirmade IT ja analüüsiosakondades ning keskkonnakaitse ja –monitooringuga seotud asutustes. Samuti leitakse rakendust kõrgkoolides ja teadusasutustes, näiteks arstiteaduses (kliiniliste katsete kavandamisel), bioinformaatikas (geneetilise info mõtestamisel), bioloogias (katsetulemuste analüüsil), sotsioloogias, keeleteaduses jm.

 


Matemaatilise statistika õppekava ülesehituse ja vastuvõtutingimustega saab tutvuda meie instituudi veebis ja ülikooli pealehel

#sisseastumine

Bakalaureuseõpe

Meie instituudis on võimalik õppida kahel bakalaureuseõppekaval. Tutvuge lähemalt nende programmide ülesehitustega:

 

Jaga
10.08.2021
#sisseastumine

Doktoriõpe

Doktoriõppesse on oodatud õppima magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooniga isikud, kes soovivad anda oma panuse Eesti teadusesse.

Jaga
09.08.2021
#sisseastumine

Magistriõpe

Matemaatika ja statistika instituudis on võimalik õppida järgmistel magistriõppekavadel:

Jaga
09.08.2021