Foto:
Tartu Ülikool

Pisut selleaastastest lõputöödest: matemaatilise statistika erialal kaitsti kolm magistritööd

Matemaatika ja statistika õppekava matemaatilise statistika erialal kaitsti kolm magistritööd. Kaitsjateks olid Brigitta Rebane, Enelin Haviko ja Laura Birgit Luitva. Loe edasi, mis teemasid nad käsitlesid oma töödes.

Brigitta Rebane kaitses magistritöö “Detection of meaningful locations from passive mobile positioning data using location profiling”. Mobiilpositsioneerimisandmed on paljulubav andmeallikas inimeste aktiivsusmustrite uurimiseks. Inimesed külastavad regulaarselt asukohti, mis täidavad nende elus kindlat funktsiooni. Andmete põhjal on võimalik sarnase aktiivsusmustriga asukohti klassifitseerida. Probleemiks asukohtade funktsiooni määramisel on limiteeritud informatsioon kasutajate kohta ja õigete asukohaklasside siltide puudumine. Antud töös esitatakse asukohtade profileerimise meetod, mis leiab asukohad, kus inimeste käitumismuster on sarnane. Töö käigus lisatakse asukohapunktidele erinevaid tunnuseid, mille abil neid klassifitseeritakse. Lisaks andmetele kasutatakse asukohtade funktsioonide määramisel ekspertide teadmisi.

Enelin Haviko magistritöö “Modelling volume of savings deposits” eesmärk on leida sobiv aegridade mudel prognoosimaks ühe avalikustamata Rootsi finantsasutuse eraisikute kogumishoiuste mahtu. Andmetele rakendatavateks mudeliteks on Holt, Holt-Winters, ARIMA ja ARIMAX. Parima prognoosivõimega mudeliks osutus ARIMA, mille keskmised prognoosivead olid võrreldes parimate ARIMAX mudelitega ligikaudu 20% madalamad. 

Laura Birgit Luitva magistritöö “Mitme olekuga mudelid depressiooni ja kardiometaboolsete haiguste vaheliste seoste hindamiseks TÜ Eesti Geenivaramu andmete põhjal” eesmärk on uurida, kas depressioon on kardiometaboolsete haiguste tekke riskitegur. Uuritakse ka depressiooni mõju surmale nii kardiometaboolse haiguse diagnoosiga inimestel kui ka diagnoosita indiviididel. Lisaks hinnatakse hüpertensiooni, hüperkolesteroleemia ja erinevat tüüpi antidepressantide kasutuse mõju kardiometaboolsetele haigustele. Töös rakendatakse elukestusanalüüsi meetodeid ning mitme olekuga mudeleid, nagu konkureerivate riskide mudel ja haigus-surm mudel. Riske hinnatakse Coxi võrdeliste riskide mudeli abil. Analüüsides on ajaskaalaks vanus ning arvestatakse paremalt tsenseeritud ning vasakult tõkestatud andmetega. 

Palju õnne eduka lõpu puhul! Matemaatika ja statistika instituudis kaitstud tööde loetelu võib näha SIIT.  

 

#õppimine
Image

Pisut selleaastastest lõputöödest: matemaatika- ja informaatikaõpetaja erialal kaitsti viis magistritööd

06.07.2022
#õppimine
image
04.07.2022
#õppimine
Image

Pisut selleaastastest lõputöödest: matemaatika erialal kaitsti kaks magistritööd

30.06.2022