Teoreetiline mehaanika

Teoreetilise mehaanika uurimisrühm uurib õhukeseseinalisi vardaid, kaari, plaate ja koorikuid ning nende optimiseerimist erinevate mudelite korral.

Uurimisrühma koosseis

Uurimisküsimused:

  • Nanomaterjalist talade, varraste, kaarte ja ribade ning plaatide võnkumine ja stabiilsus.

Uurimisrühma projektid

Väitekirjade projektid (professor Jaan Lellepi juhendatud)

Teised projektid

  • Elastic-plastic bending of axisymmetric plates (J. Polikarpus)  
  • Dynamic behaviour of stiffened conical shells (E. Puman)
  • Inelastic bending of thin circular plates (A. Mürk)
  • Stability of beams and columns weakened with cracks (T. Kraav)

Lõppenud projektid

  • COST TD1207 "Mathematical Optimization in the Decision Support Systems for Efficient and Robust Energy Networks" 2013-2017
  • IUT20-57 Analüüsi, algebra ja geomeetria struktuursed probleemid ning rakendused arvutusmatemaatikas 2014-2019
  • ETF9110 Konstruktsioonielementide optimiseerimine 2012-2015
  • SF0180081s08 Rakendusmatemaatika ja mehaanika mudelid 2008-2013

Hiljuti kaitstud doktoritööd

Mehaanika seminar

Seminarides käsitletakse uurimisrühma liikmete ja kraadiõppurite teadustulemusi, tehakse ettekandeid uuemate teadusartiklite tutvustamiseks uurimisrühma huvipakkuvatel teemadel.

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

Rahvas Delta saalis

Shahid Mubasshar kaitseb doktoritööd „Natural vibrations of curved nanobeams“

Teadlaste öö

Teadlaste öö Deltas 2023