Tule tutvu matemaatika ja statistika instituudi magistriõppe võimalustega!

3. märtsil kell 16:00 toimub Zoomi vahendusel matemaatika ja statistika instituudi magistriõppekavade infotund. Tutvuda saab kahe eestikeelse ja ühe inglisekeelse õppekavaga.

Matemaatika ja statistika instituut pakub magistriõppes kolme õppekava valikut. NB! Kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava vastuvõtt lõppeb 15. märtsil.

Kindlustus- ja finantsmatemaatika (inglise keeles) - Kindlustus- ja finantsmatemaatika õpingud keerlevad paljuski riskide hajutamise ja maandamise ümber. Üks põhimõte on hästi sõnastatud rahvatarkuses „Ära pane kõiki mune ühte korvi!“. Programmi läbimisel tutvutakse kaasaegsete kvantitatiivsete mudelitega ning rakendatakse neid praktiliste ülesannete lahendamisel. Nii elu- kui kahjukindlustuses rakendatakse poliiside modelleerimisel tõenäosusteooria ja statistika meetodeid ning riskide hindamisel on abiks statistilised andmed eelnevate aastate kohta. Riskianalüütiku ülesanne on hinnata riske arvuliselt ning leida võimalusi nende vähendamiseks lähtudes portfelliteooriast ja investori riskikartlikkusest. Kuigi matemaatika ja statistika baas on oluline, on õppima oodatud ka paljude teiste erialade, sh näiteks informaatika, majandusteaduse ja füüsika bakalaureused.
Avalduste vastuvõtt toimub 1. veebruarist - 15. märtsini. Esita avaldus siin!

Matemaatika ja statistika - Matemaatika ja statistika õppekaval on võimalik spetsialiseeruda  matemaatika ja/või matemaatilise statistika erialale. Matemaatika- ja statistikaharidus annavad loogilise mõtlemise oskuse ja asjaliku mõtteviisi, oskuse püstitada ülesandeid ja neid lahendada, oskuse informatsiooni analüüsida ja tulemusi mõtestada. See õppekava on Eestis ainus, mille raames koolitatakse magistritasemel matemaatikuid ja statistikuid. Õppekava lõpetanu saab konkurentsivõimelise hariduse, mis võimaldab leida huvitava töö või jätkata õpinguid doktoriõppes.
Avalduste vastuvõtt toimub 1. veebruarist - 30. juunini. Esita avaldus siin!

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja - Õppekaval omandatakse põhikoolis ja gümnaasiumis matemaatika ning informaatika õpetamiseks vajalikud üld- ja ainedidaktilised ning erialased pädevused. Õpetajakoolituse moodul sisaldab huvitavaid aineid psühholoogiast ja pedagoogikast. Õpitakse suhtluskunsti, tudeeritakse, millest sõltub inimese taju ning kuidas seda suunata, kuidas tulla toime erivajadustega õpilastega jne. Matemaatika- ja informaatikaõpetaja haridus annab loogilise ja loova mõtlemise, hea arvutitundmise oskuse ning hea suhtlusoskuse. Need on omadused, milleta ei saa hakkama ükski hea juht.
Avalduste vastuvõtt toimub 1. veebruarist - 30. juunini. Esita avaldus siin!

Liitu 3. märtsil kell 16:00 infotunniga Zoomi-lingi vahendusel:
https://ut-ee.zoom.us/j/97395045833?pwd=eVpzUmtnYUFTZjZLSXJGMEt2N2JsUT09
Meeting ID: 973 9504 5833
Passcode: 023253

Lisateave: Meelis Käärik, meelis.kaarik@ut.ee, 737 5489