Skip to main content
#teadus

Eesti matemaatika ja statistika doktorikool

Projekt on kavandatud doktoriõppe arendamiseks loodus- ja täppisteaduste valdkonnas matemaatika ja statistika õppesuunal.

Jaga
19.08.2021
#teadus

Matemaatika ja statistika instituudi grandid

Jooksvad institutsionaalsed ja personaalsed uurimistoetused

  1. Poolrühmade ja muude struktuuride Morita teooria (1.01.2021−31.12.2025).
Jaga
19.08.2021
Jaga
19.08.2021
#teadus

Matemaatika ja statistika instituudis kaitstud doktoritööd 2016 -

  1. Joonas Sova (2021). Pairwise Markov models. Juhendaja professor Jüri Lember, Tartu Ülikool.
Jaga
19.08.2021
#teadus

Doktoritöö

Doktoritöö: esitamisest – kaitsmiseni (umbes 2 – 2,5 kuuga)

Doktorikraadi taotlemise aluseks on alates 30.08.2021 Doktoriõppe eeskiri (edaspidi DÕE) (DÕE III.

Jaga
19.08.2021
#teadus

Teoreetiline mehaanika

Teoreetilise mehaanika uurimisrühm uurib õhukeseseinalisi vardaid, kaari, plaate ja koorikuid ning nende optimiseerimist erinevate mudelite korral.

Jaga
19.08.2021
#teadus

Murrulised tuletised, iseärasustega diferentsiaal - ja integraalvõrrandid ning mittekorrektsed ülesanded

Murrulist (mitte täisarvulist) järku diferentsiaalvõrrandid kirjeldavad sageli mitmesuguste materjalide ja protsesside käitumist paremini kui klassikalised täisarvulist järku tulet

Jaga
19.08.2021
#teadus

Juhuslikud protsessid

Varjatud Markovi mudelitega seonduv

Varjatud Markovi mudelid on latentsete ehk varjatud tunnustega mudelite klass, mille korral eeldatakse, et vaatlused on ajaliselt või ka ruumiliselt sõ

Jaga
19.08.2021
#teadus

Funktsionaalanalüüs

Uurimisrühma eesmärk on avardada arusaamist Lipschitzi funktsiooniruumidest, Lipschitzi-vabadest ruumidest ja tensorkorrutistest, arendades ja rakendades meie seniseid teadmisi Banachi ruumide ekst

Jaga
19.08.2021
#teadus

Algebra

Algebra uurimisrühm tegeleb peamiselt poolrühmateooria, universaalalgebra ja kategooriateooriaga, aga oleme huvitatud ka teatud probleemidest võreteoorias ja ringiteoorias.

Jaga
19.08.2021
Subscribe to teadus