Atesteerimine

Doktorantide atesteerimised toimuvad:

  • 03.02.2022 algusega 14.15 keskkonnas MS Teams. Dokumentide esitamine 23. jaanuariks 2022.
  • 23.08.2022 algusega 12.15 keskkonnas MS Teams. Dokumentide esitamine 10.08.2022. Link koosolekule

Doktorant esitab vähemalt kaheksa tööpäeva enne atesteerimise kuupäeva atesteerimiskomisjonile enda ja juhendaja(te) allkirja(de)ga kinnitatud aruande individuaalplaani täitmise kohta ja individuaalplaanist lähtuva järgmise õppeaasta tegevuskava ning sisestab need õppeinfosüsteemi (Doktoriõppe eeskiri p. 49 ja 50).

Doktorandi teadustöö edasijõudmise hindamise kriteeriumid

Atesteerimisaruande vorm

Komisjoni esimees: kaasprofessor Johann Langemets

Liikmed:

  • professor Viktor Abramov
  • professor Krista Fischer
  • professor Rainis Haller
  • professor Valdis Laan
  • professor Jüri Lember
  • professor Arvet Pedas
  • professor Eero Vainikko (LTAT)

 

 

#õppimine
Image

Tööstusmagistrantuuris saab läbida õppekava tööülesannete toel

27.09.2022
#õppimine
image

Matemaatika ja statistika instituudi stipendiaadid 2022/2023 õppeaasta sügissemestril

19.09.2022
#õppimine

2020/2021 vabad teemad

Lõputööde teemad.
08.09.2022