Skip to main content

Atesteerimine

Doktorantide atesteerimised toimuvad:

  • 03.02.2022 algusega 14.15 keskkonnas MS Teams. Dokumentide esitamine 23. jaanuariks 2022.

Doktorant esitab vähemalt kaheksa tööpäeva enne atesteerimise kuupäeva atesteerimiskomisjonile enda ja juhendaja(te) allkirja(de)ga kinnitatud aruande individuaalplaani täitmise kohta ja individuaalplaanist lähtuva järgmise õppeaasta tegevuskava ning sisestab need õppeinfosüsteemi (Doktoriõppe eeskiri p. 49 ja 50).

Doktorandi teadustöö edasijõudmise hindamise kriteeriumid

Komisjoni esimees: kaasprofessor Johann Langemets

Liikmed:

  • professor Viktor Abramov
  • professor Krista Fischer
  • professor Rainis Haller
  • professor Valdis Laan
  • emeriitprofessor Jaan Lellep
  • professor Jüri Lember
  • professor Arvet Pedas
  • professor Eero Vainikko (LTAT)

 

 

#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
14.01.2022
#õppimine

Lõputööde teemad

Lõputeemade seminarid:

matemaatika: 17. septembril kell 16.00 ruumis 1019

matemaatiline statistika: 30. septembril kell 16.00 ruumis 1021

Jaga
14.01.2022