Skip to main content

Atesteerimine

Doktorantide atesteerimised toimuvad:

  • 03.02.2022 algusega 14.15 keskkonnas MS Teams. Dokumentide esitamine 23. jaanuariks 2022.

Doktorant esitab vähemalt kaheksa tööpäeva enne atesteerimise kuupäeva atesteerimiskomisjonile enda ja juhendaja(te) allkirja(de)ga kinnitatud aruande individuaalplaani täitmise kohta ja individuaalplaanist lähtuva järgmise õppeaasta tegevuskava ning sisestab need õppeinfosüsteemi (Doktoriõppe eeskiri p. 49 ja 50).

Doktorandi teadustöö edasijõudmise hindamise kriteeriumid

Komisjoni esimees: kaasprofessor Johann Langemets

Liikmed:

  • professor Viktor Abramov
  • professor Krista Fischer
  • professor Rainis Haller
  • professor Valdis Laan
  • emeriitprofessor Jaan Lellep
  • professor Jüri Lember
  • professor Arvet Pedas
  • professor Eero Vainikko (LTAT)

 

 

#õppimine
Image

Matemaatika ja statistika instituudi tudengid osalesid edukalt rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel

Jaga
16.05.2022
#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#õppimine
Image

Jürgen Rannapi magistritöö käsitleb põhjuslikku seost vangistusajaloo ja HIV-infektsiooni vahel süstivate uimastikasutajate seas

Jaga
22.02.2022