Skip to main content

Uurimisrühmad

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudis tegutsevad järgmised uurimisrühmad:

Algebra
Uurimisrühma juht: professor Valdis Laan
Uurimisteemad on poolrühmateooria ja universaalalgebra. Lisaks tegeletakse kategooriateooriaga, aga ollakse huvitatud ka teatud probleemidest võreteoorias ja ringiteoorias.

Funktsionaalanalüüs
Uurimisrühma juht: professor Rainis Haller
Uurimisteemad on Lipschitzi funktsiooniruumid, Lipschitzi-vabad ruumid, tensorkorrutised ja Banachi ruumide ekstremaalne geomeetriline struktuur. 

Juhuslikud protsessid
Uurimisrühma juht: professor Jüri Lember
Uurimisteemad on varjatud Markovi mudelitega seonduv, juhuslike jadade võrdlemine, suurima vahendi meetodi uurimine ja valideerimine ning Moran-tüüpi evolutsioonimudeleid. 

Murrulised tuletised, iseärasustega diferentsiaal - ja integraalvõrrandid ning mittekorrektsed ülesanded
Uurimisrühma juht: professor Arvet Pedas
Uurimisteemad on murrulised tuletised, iseärased diferentsiaal- ja integraalvõrrandid ning mittekorrektsed ülesanded.

Teoreetiline mehaanika
Uurimisrühma juht: professor Jaan Lellep
Uurimisteemad on õhukeseseinalised vardad, kaared, plaadid ja koorikud ning nende optimiseerimine erinevate mudelite korral.

#teadus

Eesti matemaatika ja statistika doktorikool

Projekt on kavandatud doktoriõppe arendamiseks loodus- ja täppisteaduste valdkonnas matemaatika ja statistika õppesuunal.

Jaga
19.08.2021
#teadus

Matemaatika ja statistika instituudi grandid

Jooksvad institutsionaalsed ja personaalsed uurimistoetused

  1. Poolrühmade ja muude struktuuride Morita teooria (1.01.2021−31.12.2025).
Jaga
19.08.2021
Jaga
19.08.2021