Kaitsmine 2022/2023

sügissemestril 2022/2023

matemaatika bakalaureuseõppekava, matemaatika ja statistika (144957) magistriõppe matemaatika eriala – lõputööde esitamine 05.01.2023, kaitsmine 13.01.2023;

kindlustus- ja finantsmatemaatika (162777) magistriõpe; matemaatika ja statistika (144957) magistriõppe matemaatilise statistika eriala – lõputööde esitamine 16.01.2023, kaitsmine 26.01.2023;

 

kevadsemestril 2022/2023

bakalaureusetööde esitamine: 09.05.2023,

magistritööde esitamine:  16.05.2023;

lõputööde kaitsmine ja lõpueksam: 07.06., 08.06., 09.06., 12.06., 13.06.2023.

 

Lisakaitsmised kevadsemestril 2022/2023

lõputööde esitamine 06.06.2023 kaitsmiseks 20.06.2023,

lõputööde esitamine 21.08.2023 kaitsmiseks 30.08.2023.

 

Bakalaureuse- ja magistritööd tuleb esitada pdf-formaadis failina instituudi meiliaadressile ltms_kantselei@ut.ee. Tähtajaks esitatuks loetakse tööd, mis jõuavad saaja postkasti esitamispäeval hiljemalt kell 23.59. NB! Kõik esitatud tööd saavad vastuskirja järgmise tööpäeva jooksul; kui vastust ei tule, siis kirjutage ltms_kantselei@ut.ee.

Ainekavad avanevad registreerumiseks lõputööde esitamise päeval.

  NB! Lõputöö kaitsmisele lubatakse üliõpilane, kes vähemalt 2 tööpäeva enne kaitsmist on läbinud kõik õppekavasse kuuluvad ülejäänud ained.

  Retsensioon edastatakse üliõpilasele hiljemalt üks päev enne kaitsmist.

  Elektrooniliste esitlusvahendite kasutamise korral peavad esitluse materjalid olema ette valmistatud (tõmmatud klassiarvutisse/kontrollitud oma sülearvuti ühildumist projektoriga) enne kaitsmisistungi algust, pärast pausi kaitsjad võivad kasutada ettevalmistamiseks vaheaega.

  Bakalaureusetöö kaitsmisel antakse autorile ettekandeks kuni 10 ning magistritöö ettekandeks kuni 15 minutit.

  Kaitsmise käik:

  1. töö kaitsja ettekanne
  2. küsimused ettekande kohta
  3. retsensendi arvamus
  4. juhendaja hinnang ning ülddiskussioon
  5. autori lõppsõna (1 min)

  Komisjon: esimees lektor Kerli Orav-Puurand; liikmed: kaasprofessor Piret Luik, nooremlektor Hannes Jukk, nooremteadur Riin Saadjärv

  orienteeruv algus  Üliõpilane   Juhendaja(d) Teema

  Retsensent

  9.00 Martti Kakk Piret Luik, Vambola Leping Automaatkontrollide arendus õppetöö tagasisidestamiseks aines Andmebaasid Anne Villems
  9.40 Evelin Kukk Hannes Jukk Probleemülesannete lahendamine kolmandas kooliastmes Tiina Kraav
  10.20 Helika Toikka Tiina Kraav, Kerli Orav-Puurand Riigieksami kursusele valikvastustega kontrolltestide loomine Raili Vilt

  Komisjon: Johann Langemets; liikmed: Kaido Lätt, Annely Mürk, Ago-Erik Riet, Alvin Lepik

  orienteeruv aeg  Üliõpilane   Juhendaja(d) Teema

  Retsensent

  magistriõpe          
  9.00 Anti Maria Aader Viktor Abramov Derivations on quandle algebras Priit Lätt
  9.40 Marcus Lõo Johann Langemets, Miguel Martin Suarez Slicely Countably Determined Points in Banach Spaces (lõputöö kinnine kuni 01.01.2025, AVALIK KAITSMINE) Märt Põldvere
  hindamine          
  bakalaureuseõpe          
  10.40 Brett Johannes Hankewitz Jan Villemson, Valdis Laan Diskreetse logaritmi probleemi entroopiline teisendus ja selle rakendused Jaan Kristjan Kaasik
  11.10 Kristiina Oksner Vitaly Skachek, Ago-Erik Riet Exclusive-Or Computation on Reconciled Data Valdis Laan
  vaheaeg          
  12.30 Ekke-Markus Muttika Mart Abel, Reyna Maria Perez Tiscareno Tulemusi τ-arvudest polünoomide suhtes Ellen Redi
  13.00 Hendrik Vija Lauri Tart Greeni-Tao teoreem Kalle Kaarli
  13.30 Marie Tempel Evely Kirsiaed Kvadratuurvalemi jääkliikme esitus integraalsel kujul Mikk Vikerpuur

  Matemaatika bakalaureuseõppe, matemaatika eriala magistriõppe kaitsmiskomisjon

  Esimees: kaasprofessor Johann Langemets
  Liikmed:

  • lektor Kaido Lätt
  • lektor Annely Mürk
  • teadur Ülo Reimaa (07.06.23), teadur Ago-Erik Riet (12.06.23)
  • doktorant Alvin Lepik

  Matemaatilise statistika bakalaureuseõppe kaitsmiskomisjon

  Esimees: kaasprofessor Märt Möls
  Liikmed:

  • emeriitdotsent Imbi Traat
  • nooremlektor Hannes Jukk
  • nooremlektor Anne Selart
  • PhD Ene Käärik

  Kindlustus- ja finantsmatemaatika, matemaatilise statistika eriala magistriõppe kaitsmiskomisjon

  Esimees: kaasprofessor Raul Kangro
  Liikmed:

  • professor Jüri Lember
  • emeriitprofessor Kalev Pärna
  • kaasprofessor Meelis Käärik
  • külalisteadur Toomas Raus

  Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe kaitsmiskomisjon

  Esimees: lektor Kerli Orav-Puurand
  Liikmed:

  • kaasprofessor Piret Luik
  • nooremlektor Hannes Jukk
  • nooremteadur Riin Saadjärv

  Kaitsmiseks 07., 12.; 20.06.2023.

     Üliõpilane   Juhendaja(d) Teema

  Retsensent

  1 Brett Johannes Hankewitz Jan Villemson, Valdis Laan Diskreetse logaritmi probleemi entroopiline teisendus ja selle rakendused Jaan Kristjan Kaasik
  2 Kaarel August Kurik Rainis Haller, Nikita Leo Partial result on the plasticity of the unit ball of the l-sum of finitely many strictly convex Banach spaces (embargoga lõputöö) Stefano Ciaci
  3 Anete Miller Valdis Laan Rühmade osalised toimed Kristo Väljako
  4 Ekke-Markus Muttika Mart Abel, Reyna Maria Perez Tiscareno Tulemusi τ-arvudest polünoomide suhtes Ellen Redi
  5 Kristiina Oksner Vitaly Skachek, Ago-Erik Riet Exclusive-Or Computation on Reconciled Data Valdis Laan
  6 Raido Rehepapp Valdis Laan, Nasir Sohail Absoluutselt lamedad monoidid Lauri Tart
  7 Kristel Saul Artem Aksonov, Ella Puman Investigation of Resolution Bounds of Muon Scattering Tomography Julia Polikarpus
  8 Kadi Siigur Valdis Laan, Ülo Reimaa Poolrühma püsivate endomorfismide monoid Alvin Lepik
  9 Marie Tempel Evely Kirsiaed Kvadratuurvalemi jääkliikme esitus integraalsel kujul Mikk Vikerpuur
  10 Andres Truu Alvin Lepik Inverssete poolrühmade Morita ekvivalentsus Valdis Laan
  11 Hendrik Vija Lauri Tart Greeni-Tao teoreem Kalle Kaarli

  Esitatud 09.05.2023

     Üliõpilane   Juhendaja(d) Teema

  Retsensent

  1 Mirjam Jesmin Mare Vähi, Terje Trasberg Aadressipõhise ja ütluspõhise leibkonna võrdlus Ene-Margit Tiit
  2 Annabel Kaasik Toomas Raus Optsioonide hindamine alusvaralt makstavate dividendide korral Kaido Lätt
  3 Karita Kimmel Märt Möls Korduste arvu hindamine tsentromeeris Kalev Pärna
  4 Kadi-Liis Kivi Erik Abner, Anastassia Kolde Kronotüübi ja erinevate haiguste põdemise seoste uurimine TÜ Eesti geenivaramu andmetel Nele Taba
  5 Johann Koobas Michael Dannemann The Pleiotropic Effects of Neanderthal DNA in Present-Day Asian Populations Kristi Kuljus
  6 Marko Lillemägi Kristi Kuljus, Piia Post Läänemere veevahetustega seotud ilmamustrite uurimine Anne Selart
  7 Paula Marie Loopere Mare Vähi, Terje Trasberg Eesti elanike kõrghariduse taseme määramine registrite põhjal Kristi Lehto
  8 Erik Mandel Jon Anders Eriksson Reconstructing Ancient Migration Paths from Mitochondrial Genomes Anastassia Kolde
  9 Stein-Marten Pool Krista Fischer Statistilised meetodid bioloogilise vanuse hindamiseks Ene Käärik
  10 Sten Raak Erik Abner, Krista Fischer Puukborrelioos: geneetilised riskitegurid ja nakkusega seotud terviseriskid TÜ Eesti geenivaramu andmete põhjal Märt Möls
  11 Johann Saavaste Jaanika Kronberg, Krista Fischer Isheemiliste südamehaiguste markerite leidmine Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu metaboloomika andmetele geneetilist algoritmi rakendades Tanel Kaart
  12 Karmel Teder Krista Fischer, Natalia Pervjakova Teise tüübi diabeedi riski prognoosimine ja tagasiside algoritmi väljatöötamine TÜ Eesti geenivaramu andmetel Anastassia Kolde
  13 Mikk Tomson Tanel Kaart Vasikate seedetrakti mikrobioomi mitmekesisus ja areng Imbi Traat

  Esitatud 06.06.2023

     Üliõpilane   Juhendaja(d) Teema

  Retsensent

  1 Minni-Marii Paarmets Raivo Kolde Primaarse ja sekundaarse ravijärgimuse mõõtude võrdlus  

  Kaitsmiseks 12.06.2023

  Matemaatika eriala

     Üliõpilane   Juhendaja(d) Teema

  Retsensent

    Anti Maria Aader Viktor Abramov Derivations on quandle algebras Priit Lätt
    Marcus Lõo Johann Langemets, Miguel Martin Suarez Slicely Countably Determined Points in Banach Spaces Märt Põldvere

  Matemaatilise statistika eriala

     Üliõpilane   Juhendaja(d) Teema

  Retsensent

    Liis Hiie Jaanika Kronberg, Krista Fischer Human Metabolic Pathways as Predictors for Hypertension Based on Estonian Biobank Data Märt Möls
    Mihkel Lepson Raivo Kolde Epikriisi tekstide genereerimine GPT-2 mudeliga Raul Kangro
     Üliõpilane   Juhendaja(d) Teema

  Retsensent

    Martti Kakk Piret Luik, Vambola Leping *Automaatkontrollide arendus õppetöö tagasisidestamiseks aines Andmebaasid Anne Villems
    Evelin Kukk Hannes Jukk Probleemülesannete lahendamine kolmandas kooliastmes Tiina Kraav
    Helika Toikka Tiina Kraav, Kerli Orav-Puurand Riigieksami kursusele valikvastustega kontrolltestide loomine Raili Vilt

  *esitatud ATI lõputööde registri kaudu

  #õppimine #sisseastumine
  Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

  Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

  #õppimine
  Tudengid koos

  Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

  #tudengile #õppimine
  lõigatud ÖÖraamatukogu 3

  Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem