Skip to main content

Kaitsmine 2021/2022

Põhikaitsmised: 8.,  9., 10., 13. juunil 2022. 

Lisakaitsmine: 20. juunil 2022 (v. a matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava).

Bakalaureuse- ja magistritööd tuleb esitada pdf-formaadis failina instituudi meiliaadressile ltms_kantselei@ut.ee

põhikaitsmistele: bakalaureusetööd hiljemalt 10.05.2022, magistritööd hiljemalt 17.05.2022. Ainekavad avanevad registreerumiseks lõputööde esitamise päeval.

lisakaitsmistele 20.06.22: esitamine 13.06.2022

NB! Lõputöö kaitsmisele lubatakse üliõpilane, kes vähemalt 2 tööpäeva enne kaitsmist on läbinud kõik õppekavasse kuuluvad ülejäänud ained.

Retsensioon edastatakse üliõpilasele hiljemalt üks päev enne kaitsmist.

Elektrooniliste esitlusvahendite kasutamise korral peavad esitluse materjalid olema ette valmistatud (tõmmatud klassiarvutisse/kontrollitud oma sülearvuti ühildumist projektoriga) enne kaitsmisistungi algust, pärast pausi kaitsjad võivad kasutada ettevalmistamiseks vaheaega.

Bakalaureusetöö kaitsmisel antakse autorile ettekandeks kuni 10 ning magistritöö ettekandeks kuni 15 minutit.

Komisjon: esimees kaasprofessor Märt Möls, liikmed emeriitprofessor Tõnu Kollo, nooremlektor Hannes Jukk, nooremlektor Mare Vähi, nooremteadur Anastassia Kolde

   Üliõpilane   Juhendaja(d) Pealkiri Retsensent (projekt)
1 Saskia Kuusk Krista Fischer Rinnavähi riskitegurid ja nende mõju rinnavähi riskile TÜ Eesti geenivaramu andmete põhjal Kristi Läll
2 Maarja Mustimets Kenn Konstabel, Mare Vähi Sotsiaalselt soovitava vastamise uurimine kinnitava faktoranalüüsi meetodil Krista Fischer
3 Jarmo Pähklamäe Raivo Kolde

Ravimisoostumuse ennustamine patsiendi isiku põhjal

Tõnu Kollo
4 Karolin Rips Krista Fischer COVID-19 läbimurdeinfektsioonid ja neid mõjutavad tegurid Merli Mändul
5 Elis Sams Elmo Tempel, Anne Selart 4MOST vaatlusprogrammi tunnuste tihedusfunktsioonide taastamine vaatlusandmetelt Kalev Pärna
6 Reijo Sepp Jüri Lember Moran tüüpi evolutsioonimudelid Märt Möls
7 Hanna Sõnajalg Krista Fischer Inimestevaheliste kontaktide analüüs Eesti CoMix uuringu põhjal Kristi Kuljus
8 Annika Talvet Tanel Kaart, Piret Kalmus Antibiootikumide kasutamine suurtes Eesti piimaveisekarjades Anne Selart
9 Joonas-Sander Tamm Krista Fischer Covid-19 hospitaliseerimise prognoosimine nakatunute andmetelt Mare Vähi

Komisjon: esimees: professor Krista Fischer, liikmed: emeriitprofessor Kalev Pärna, kaasprofessor Raul Kangro, kaasprofessor Kristi Kuljus, doktorant Merli Mändul

(AFE) Kindlustus- ja finantsmatemaatika (162777) ja (MS) Matemaatika ja statistika (144957) matemaatilise statistika eriala

NB! Ajakava projekt! Draft timetable!

orienteeruv aeg     Üliõpilane   Juhendaja(d) Töö Retsensent (projekt)
9.00 AFE Kadi-Liis Kuum Anastassia Kolde Pseudovaatluste kasutamine elukestusanalüüsis liiklusõnnetuste ravikulude hüvitamise näitel Meelis Käärik
9.40 AFE Kadi Kilgi Krista Fischer, Mark Gimbutas Hospitaliseerimise riski prognoosimine krooniliste haigustega patsientidel Märt Möls
10.20 MS Laura Birgit Luitva Silva Kasela, Lili Milani Mitme olekuga mudelid depressiooni ja kardiometaboolsete haiguste vaheliste seoste hindamiseks TÜ Eesti Geenivaramu andmete põhjal Kristi Läll
11.00 AFE Annela Pajumets Kalev Pärna Krediidiriski hindamine valdavalt kategoriaalsete andmete põhjal Raul Kangro
11.20 AFE Laura Anna Tammesoo Raul Kangro Nõudmiseni hoiuse intressimääradele ARIMAX tüüpi mudelite leidmine turumäärade abil Toomas Raus

BREAK

           
approximate time   Student   Supervisor(s) Thesis Reviewer (project)
13.00 AFE Joseph Haske Toomas Raus Option Pricing Using Stochastic Volatility Models Raul Kangro
13.40 MS Brigitta Rebane Märt Möls, Kaisa Vent Detection of Meaningful Locations from Passive Mobile Positioning Data Using Location Profiling Oleksandr Chepizhko
14.20 AFE Abdul-Baaki Dolapo Adedokun Märt Möls Modeling Complex Seasonalities  
15.00 MS Enelin Haviko Kalev Pärna, Jonathan Diamant (Swedbank) Modelling Volume of Savings Deposits Toomas Raus

Komisjon: esimees kaasprofessor Karin Täht, liikmed lektor Tiina Kraav, lektor Tauno Palts, lektor Reelika Suviste, kutsekomisjoni esindaja Vilve Pohla

   Üliõpilane   Juhendaja(d) Pealkiri Retsensent (projekt)
1 Kerstin Kippar Marina Lepp Viimsi Gümnaasiumi projekt „Matemaatika 2.0“ ja selle mõju õpilaste uskumustele ja õpiharjumustele matemaatikas Piret Luik
2 Kelina Lillemets Sirje Pihlap Lineaarvõrrandisüsteemide õppimiseks õppematerjalide loomine ning õpetajate ja õpilaste tagasiside loodud õppematerjalidele Hannes Jukk
3 Janek Press Madis Vasser VR elementidega tund Raimond-Hendrik Tunnel
4 Merilin Rauman Karin Täht, Piret Luik Matemaatikaõpetajate kogemused erinevate e-õppevarade kasutamisel Sirje Pihlap
5 Margus Roo Piret Luik Andmebaaside kursuse lugemismaterjali loomine Mirjam Paales

Komisjon: esimees: kaasprofessor Ella Puman, liikmed: lektor Kati Ain, lektor Lauri Tart, teadur Mikk Vikerpuur, nooremteadur Andre Ostrak

orienteeruv algus (projekt) õppe-aste Üliõpilane   Juhendaja(d) Teema Retsensent (projekt)
9.00 mag Jaagup Kirme Rainis Haller, Märt Põldvere Bishop-Phelpsi ja Bishop-Phelps-Bollobáse tüüpi teoreemid operaatorite jaoks Aleksei Lissitsin
9.40 mag Jaan Kristjan Kaasik Rainis Haller, Andre Ostrak Lipschitzi-vaba ruumi peaaegu ruudu omadused Indrek Zolk
10.20 bak Johanna Maria Kirss Ülo Reimaa Möbiuse funktsioonid intsidentsusalgebrates Kristo Väljako
10.50 bak Heleen Saarse Kristo Väljako Osaliste polügoonide tensorkorrutis Alvin Lepik
       

VAHEAEG

   
12.30 bak Martin Puškin Hendrik Dirk Lodewijk Hollmann, Ago-Erik Riet On Unequal Data Demand Private Information Retrieval Codes Karan Khathuria
13.00 bak Erki Külaots Urve Kangro Gravitatsiooniline kolme keha ülesanne ja mõned selle erilahendid Julia Polikarpus
13.30 bak Urmas Luhaäär Valdis Laan Kvantaalide laiendid Kalle Kaarli
14.00 bak Kristjan Vimm Jüri Lember Suboptimaalsed meetodid jadade sarnasuse võrdlemiseks kahetähelise tähestiku puhul Meelis Käärik

Bakalaureusetööd

Matemaatiline statistika (2474)

   Üliõpilane   Juhendaja(d) Pealkiri Retsensent
  Karita Kimmel Märt Möls Korduste arvu hindamine tsentromeeris  
           

Matemaatika bakalaureuseõppe, matemaatika eriala magistriõppe kaitsmiskomisjon

Esimees: kaasprofessor Ella Puman
Liikmed:

 • lektor Kati Ain
 • lektor Lauri Tart
 • teadur Mikk Vikerpuur
 • nooremteadur Andre Ostrak

Matemaatilise statistika bakalaureuseõppe kaitsmiskomisjon

Esimees: kaasprofessor Märt Möls
Liikmed:

 • emeriitprofessor Tõnu Kollo
 • nooremlektor Hannes Jukk
 • nooremlektor Mare Vähi
 • nooremteadur Anastassia Kolde

Kindlustus- ja finantsmatemaatika, matemaatilise statistika eriala magistriõppe kaitsmiskomisjon

Esimees: professor Krista Fischer
Liikmed:

 • emeriitprofessor Kalev Pärna
 • kaasprofessor Raul Kangro
 • kaasprofessor Kristi Kuljus
 • doktorant Merli Mändul

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe kaitsmiskomisjon 

Esimees: matemaatikahariduse keskuse juhataja kaasprofessor Karin Täht
Liikmed:

 • lektor Tiina Kraav
 • lektor Tauno Palts
 • lektor Reelika Suviste
 • kutsekomisjoni esindaja Vilve Pohla (Tartu Rakenduslik Kolledž)
#õppimine
Image

Matemaatika ja statistika instituudi tudengid osalesid edukalt rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel

Jaga
16.05.2022
#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#õppimine
Image

Jürgen Rannapi magistritöö käsitleb põhjuslikku seost vangistusajaloo ja HIV-infektsiooni vahel süstivate uimastikasutajate seas

Jaga
22.02.2022