Skip to main content

Kaitsmised

Põhikaitsmised: juuni 2022. Jaotus õppekavade kaupa.

Lisakaitsmised vt infokasti paremal.
NB! Lõputöö kaitsmisele lubatakse üliõpilane, kes vähemalt 2 tööpäeva enne kaitsmist on läbinud kõik õppekavasse kuuluvad ülejäänud ained.

Kaitsmispäev valitakse ÕISis lõputöö ainele registreerudes. Ainekavad avanevad registreerumiseks lõputööde esitamise päeval.

Bakalaureuse- ja magistritööd tuleb esitada pdf-formaadis failina instituudi meiliaadressile ltms_kantselei@ut.ee.

põhikaitsmistele: 

 • bakalaureusetööd hiljemalt 
 • magistritööd hiljemalt 

Kaasjuhendajad

Lõputöö tiitellehel võivad olla juhendajatena näidatud ainult instituudi juhataja korraldusega kinnitatud juhendaja/kaasjuhendaja(d). Vastavalt ÕKE p.133 „Juhendajaks võib olla isik, kellel on vähemalt magistrikraad või sellele vastav haridustase.“ TÜ-välise (kaas)juhendaja määramisel on vajalik viide (kaas)juhendaja haridusele ning tema isikukood või välismaalase puhul sünniaeg (ÕISi kandmiseks). NB! Kaasjuhendaja määramiseks on vajalik põhijuhendaja nõusolek. Vormistamise algatamiseks pöörduge MSI kantseleisse (Narva mnt 18-4104) või kelli.kalda@ut.ee.

Retsensioon edastatakse üliõpilasele hiljemalt üks päev enne kaitsmist.

Elektrooniliste esitlusvahendite kasutamise korral peavad esitluse materjalid olema ette valmistatud (tõmmatud klassiarvutisse/kontrollitud oma sülearvuti ühildumist projektoriga) enne kaitsmisistungi algust, pärast pausi kaitsjad võivad kasutada ettevalmistamiseks vaheaega.

Bakalaureusetöö kaitsmisel antakse autorile ettekandeks kuni 10 ning magistritöö ettekandeks kuni 15 minutit.

Matemaatika bakalaureuseõppe, matemaatika eriala magistriõppe kaitsmiskomisjon

Esimees: professor Jüri Lember
Liikmed:

 • professor Viktor Abramov;
 • professor Arvet Pedas;
 • lektor Evely Kirsiaed;
 • nooremteadur Kristo Väljako.

Matemaatilise statistika bakalaureuseõppe kaitsmiskomisjon

Esimees: kaasprofessor Imbi Traat
Liikmed:

 • lektor Kaur Lumiste;
 • nooremlektor Anne Selart;
 • nooremlektor Mare Vähi;
 • nooremteadur Anastassia Kolde.

Kindlustus- ja finantsmatemaatika, matemaatilise statistika eriala magistriõppe kaitsmiskomisjon

Esimees: professor Krista Fischer
Liikmed:

 • emeriitprofessor Kalev Pärna;
 • kaasprofessor Raul Kangro;
 • kaasprofessor Meelis Käärik;
 • kaasprofessor Märt Möls.

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe kaitsmiskomisjon 

Esimees: õppejuht Kristel Mikkor
Liikmed:

 • kaasprofessor Karin Täht;
 • kaasprofessor Piret Luik;
 • nooremlektor Merilin Säde.
#kaitsmine
UT190620AT2041.jpg

Lõpetamine

Jaga
10.08.2021