Kaitsmine 2022/2023

sügissemestril 2022/2023

matemaatika bakalaureuseõppekava, matemaatika ja statistika (144957) magistriõppe matemaatika eriala – lõputööde esitamine 05.01.2023, kaitsmine 13.01.2023;

kindlustus- ja finantsmatemaatika (162777) magistriõpe; matemaatika ja statistika (144957) magistriõppe matemaatilise statistika eriala – lõputööde esitamine 16.01.2023, kaitsmine 26.01.2023;

 

kevadsemestril 2022/2023

bakalaureusetööde esitamine: 09.05.2023,

magistritööde esitamine:  16.05.2023;

lõputööde kaitsmine ja lõpueksam: 07.06., 08.06., 09.06., 12.06., 13.06.2023.

 

Bakalaureuse- ja magistritööd tuleb esitada pdf-formaadis failina instituudi meiliaadressile ltms_kantselei@ut.ee

Ainekavad avanevad registreerumiseks lõputööde esitamise päeval.

NB! Lõputöö kaitsmisele lubatakse üliõpilane, kes vähemalt 2 tööpäeva enne kaitsmist on läbinud kõik õppekavasse kuuluvad ülejäänud ained.

Retsensioon edastatakse üliõpilasele hiljemalt üks päev enne kaitsmist.

Elektrooniliste esitlusvahendite kasutamise korral peavad esitluse materjalid olema ette valmistatud (tõmmatud klassiarvutisse/kontrollitud oma sülearvuti ühildumist projektoriga) enne kaitsmisistungi algust, pärast pausi kaitsjad võivad kasutada ettevalmistamiseks vaheaega.

Bakalaureusetöö kaitsmisel antakse autorile ettekandeks kuni 10 ning magistritöö ettekandeks kuni 15 minutit.

Kaitsmise käik:

 1. töö kaitsja ettekanne
 2. küsimused ettekande kohta
 3. retsensendi arvamus
 4. ülddiskussioon
 5. juhendaja hinnang
 6. autori lõppsõna (1 min)

Matemaatika bakalaureuseõppe, matemaatika eriala magistriõppe kaitsmiskomisjon

Esimees: kaasprofessor Johann Langemets
Liikmed:

 • lektor Kaido Lätt
 • lektor Annely Mürk
 • teadur Ago-Erik Riet
 • doktorant Alvin Lepik

Matemaatilise statistika bakalaureuseõppe kaitsmiskomisjon

Esimees: kaasprofessor Märt Möls
Liikmed:

 • emeriitdotsent Imbi Traat
 • nooremlektor Hannes Jukk
 • nooremlektor Anne Selart
 • PhD Ene Käärik

Kindlustus- ja finantsmatemaatika, matemaatilise statistika eriala magistriõppe kaitsmiskomisjon

Esimees: kaasprofessor Raul Kangro
Liikmed:

 • professor Jüri Lember
 • emeriitprofessor Kalev Pärna
 • kaasprofessor Meelis Käärik
 • külalisteadur Toomas Raus
#õppimine
gloobus

Infotund: Erasmus+ programmiga Euroopasse õppima!

#õppimine
Delta keskus

1. veebruaril toimub sarja „Delta loeng“ neljas üritus

#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis