Skip to main content

Seminarid

Matemaatika ja statistika instituudis korraldatakse aktiivselt seminare, mille käigus tutvustatakse matemaatika- ja statistikateemalisi teemasid nii oma instituudi õppejõududele ja tudengitele kui ka teistele huvitatutele.

Stohhastiliste mudelite seminar

Seminar toimub kokkulepitud kuupäevadel teisipäeviti ruumis 1007. Ettekanded on mitmekülgsed, näiteks räägitakse nii epidemioloogiast ja rahvastikustatistikast kui ka valmivatest doktoritöödest.

Algebra seminar

Seminariettekannetes käsitletakse põhiliselt Tartu Ülikooli algebraistide ja kraadiõppurite uusimaid teadustulemusi poolrühmade ja ringide Morita ekvivalentsuse kohta. Ettekandeid teevad nii õppejõud kui üliõpilased.

Mittekommutatiivsed struktuurid geomeetrias ja füüsikas

Seminaris räägitakse tänapäevastest diferentsiaalgeomeetria meetoditest ja struktuuridest ning nende rakendustest ka muudes valdkondades, eeskätt füüsikas. Seminarid toimuvad neljapäeviti.

Funktsionaalanalüüsi seminar

Seminaris käsitletakse Tartu Ülikooli funktsionaalanalüüsi uurimisrühmale huvipakkuvaid teemasid Banachi ruumide geomeetria alalt. Enda uusimaid teadustulemusi tutvustavad uurimisrühma liikmed, sealhulgas doktorandid ja üliõpilased. Samuti esinevad seminaris kutsutud (välis)külalised, et anda meile lähedaste uurimissuundade ülevaateid, tutvustada vastavaid põhitulemusi ja -ideid ning jagada esile kerkinud aktuaalseid probleeme ja nende lahenduskatseid.

#loeng

Funktsionaalanalüüsi seminar

Narva mnt 18-2039 kell 10.00-12.00 (GMT+3)

Jaga
19.08.2021
#loeng

Mittekommutatiivsed struktuurid geomeetrias ja füüsikas

Geomeetria ja topoloogia uurimisrühmas alustab tööd teadusseminar "Mittekommutatiivsed struktuurid geomeetrias ja füüsikas" (Noncommutative Structures in Geometry and Physics).

Jaga
19.08.2021
#loeng

Stohhastiliste mudelite seminar

Teisipäeviti 14.15-16.00 (Krista Fischer)

Jaga
19.08.2021