Delta raamatukogu

Raamatukogu asub Narva mnt 18-1015 (Tartu 51009), tel 737 5876
E-mail: liina.jurimaa@ut.ee

Raamatukogu lahtiolekuajad

EN   920
R      9
19

LP suletud

Matemaatika ja informaatika raamatukogu asub Delta keskuses ühistes ruumides Majandusraamatukoguga.

Matemaatika ja informaatika raamatukogu loodi 2003. aasta märtsis matemaatika-informaatikateaduskonna raamatukogude ja Eesti Matemaatika Seltsi raamatukogu põhjal.

Raamatukogus on matemaatika-, informaatika-, statistika- ja mehaanikaalane kirjandus. Vanim raamat on John Napieri Mirifici Logarithmorum aastast 1614. Kirjandus on paigutatud riiulitele teemade kaupa.

Matemaatika ja informaatika raamatukogu teavikud on leitavad e-kataloogis ESTER. Raamatute kohaviidad algavad lühendiga Mat.: arvutiteadus- Mat.004, matemaatika- Mat.51 ja statistikaraamatud Mat.519. Majandusraamatute kohaviida alguses on Maj.

Raamatukogu saavad kohapeal kasutada kõik soovijad. Koju saavad teavikuid laenutada TÜ üliõpilased ja töötajad ID-kaardi või TÜ raamatukogu lugejakaardi alusel. Ülikooli lõpetamisel tuleb laenutatud teavikud tagastada.

Sisekord

  • Raamatukogus tuleb säilitada vaikust, oma käitumisega ei tohi häirida teisi lugejaid;
  • Keelatud on rääkida mobiiltelefoniga, süüa ja juua;
  • Lugeja peab arvestama raamatukogutöötaja märkustega;
  • Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud asjade eest.

Laenutamine

  • Teavikuid laenutatakse koju 2 nädalaks (raamatul on roheline täpp) või üheks kuuks;
  • Koju ei saa laenutada raamatuid, millel kaanel on punane täpp;
  • Laenutustähtaega saab pikendada, kui teavikul ei ole järjekorda;
  • Lugeja vastutab tema kasutuses olevate teavikute eest;
  • Lugeja ei tohi kahjustada raamatukogu teavikuid, seadmeid ja muud vara;
  • Teaviku rikkumise või kaotamise korral tuleb see asendada või kompenseerida raamatukogu poolt määratud summas.
#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

#tudengile #õppimine
lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem