Matemaatika ja statistika

Matemaatika ja statistika õppekaval on võimalik õppida nii matemaatika kui ka matemaatilise statistika erialal. Õpingute nominaalkestus on kaks aastat ning need toimuvad Tartu Ülikooli Delta keskuses.

Sisseastumine

Avalduste vastuvõtt matemaatika ja statistika õppekavale toimub 1. veebruarist 29. juunini.

Sisseastumise nõuete kohta võib lähemalt lugeda siit.

Õppekava (120 EAP)

Alusmooduli (24 EAP) eesmärgiks on anda üliõpilasele põhjalikud teadmised üldises topoloogias, tõenäosusteoorias ja matemaatilises statistikas. Mooduli käigus vaadeldakse ka üldiseid optiseerimisteooria printsiipe ja meetodeid.

Erialamoodul (24 EAP) annab tudengile süvendatud teadmised tema valitud erialal:

  • Matemaatika erialamooduli käigus õpib üliõpilane tundma klassikalise funktsionaalanalüüsi põhiprintsiipe ning diferentsiaal- ja integraalvõrrandite lahendamise numbrilisi meetodeid, vaatleb matemaatika aluste lihtsamaid probleeme. Mooduli lõpuks teab tudeng, mida kujutab endast optimaalne juhtimine ja kuidas seda läbi viia.
  • Matemaatilise statistika erialamoodul annab üliõpilastele põhjalikud teadmised ajas mõõdetud sündmuste matemaatiliseks kirjeldamiseks ja tudengid õpivad tundma ka mitmemõõtmelise statistika meetodeid normaaljaotusega üldkogumi korral. Mooduli käigus käsitletakse põhjalikult ka lineaarset statistilist mudelit nii normaaljaotuse puhul kui ka üldjuhul.

Valikainete (36 EAP) hulgast tuleb tudengil valida määratud mahus aineid vastavalt oma erialale. Matemaatika eriala valikained varieeruvad splainidest ja globaalanalüüsist mittekorrektsete ülesanneteni. Matemaatilise statistika erialamoodulis saab aineid valida näiteks nii geenitehnoloogia mudelite ja statistilise nõustamise vallast kui ka finants- ja kahjukindlustusmatemaatikast. Välisõpingute või -praktika korral võib väliskõrgkoolis läbitud ained paigutada ka mobiilsusmoodulisse.

Vabaainete moodulisse (6 EAP) saab tudeng valida ükskõik milliseid Tartu Ülikooli või mõne muu ülikooli pakutavaid aineid.

Magistritöö mooduli (30 EAP) eesmärgiks on anda tudengile võimalus iseseisva teadus- ja/või arendustöö kaudu tõestada õppekava õpiväljundites toodud erialaste oskuste omandatust. 

Lisainfot 2021/2022 õppekava kohta saab lugeda Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis.

#õppimine
gloobus

Infotund: Erasmus+ programmiga Euroopasse õppima!

#õppimine
Delta keskus

1. veebruaril toimub sarja „Delta loeng“ neljas üritus

#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis